none
db hatası RRS feed

Yanıtlar

 • anladığım kadarıyla projeyi örnek olarak biryerden almışsın. db adında bir nesnen olmadığı için hata vermesi normal. prcResimKaydet ve prcUyeKaydet stored procedureleri bir sınıf içerisinden çağırılıyor. Senin projende bu sınıf eksik.

   // Yazıdığımız store procedure yukarıdaki değişkenleri parametre olarak gönderiyoruz.

  • Düzenleyen CocoBa 23 Mayıs 2013 Perşembe 20:11
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Anthony E. Stark 25 Mayıs 2013 Cumartesi 19:11
  23 Mayıs 2013 Perşembe 20:10
 • mouse imlecini db üzerine getirirsen zaten sorunu görürsün. prcUyeDetayKaydet isminde stored procedure oluşturuyorsun ama nasıl çağırıyorsun ? db ne ?
  23 Mayıs 2013 Perşembe 20:24
 • Stored Procedure ile örnek bir insert.
  public void DetayKaydet(string ad, string soyad)
  
  {
    SqlConnection mycon = new SqlConnection();
    SqlCommand mycommand = new SqlCommand();
    mycommand.Connection = mycon;
    mycon.ConnectionString = "connection cümlen";
    mycon.Open();
    mycommand.CommandText = "prcUyeDetayKaydet";
    mycommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
    mycommand.Parameters.Add("@AD", SqlDbType.NVarChar, 50);
    mycommand.Parameters["@AD"].Value = ad;
    mycommand.Parameters.Add("@SOYAD", SqlDbType.NVarChar, 50);
    mycommand.Parameters["@SOYAD"].Value = soyad;
    mycommand.ExecuteNonQuery();
    mycon.Close();
  }


  • Düzenleyen CocoBa 23 Mayıs 2013 Perşembe 20:27
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Anthony E. Stark 25 Mayıs 2013 Cumartesi 19:11
  23 Mayıs 2013 Perşembe 20:27
 • CREATE PROCEDURE [dbo].[prcUyeDetayKaydet]
  @UserId uniqueidentifier,
  @UyeAdi nvarchar(50),
  @UyeSoyadi nvarchar (50),
  @DogumTarihi datetime,
  @UyelikTarihi datetime,
  @NerdenDuydunuz int,
  @PhotoId int
  as
  insert into dbo.UyeDetay values (@UserId, @UyeAdi, @UyeSoyadi, @DogumTarihi, @UyelikTarihi, @NerdenDuydunuz, @PhotoId)
  

  onu yukarıdaki gibi yaptım zaten 

  yazdığımız storage procedur ile db class arasındaki bağlantıyı nasıl gerçekleştireceğiz

  "Linq contentini ben db diye adlandırmıştım. Siz ne şekilde yapıyorsunuz? Kodları bire bir kopyaladığınızda bu hata olabilir.
  “db” ismindeki linq objesini bulamadığını söylüyor."

  yorumda böyle bir cevap vermiş benim projeme bir bakabilirmisiniz sanırım bu kısımda bir hatam var .

  24 Mayıs 2013 Cuma 09:21
 • CREATE PROCEDURE [dbo].[prcUyeDetayKaydet]
  @UserId uniqueidentifier,
  @UyeAdi nvarchar(50),
  @UyeSoyadi nvarchar (50),
  @DogumTarihi datetime,
  @UyelikTarihi datetime,
  @NerdenDuydunuz int,
  @PhotoId int
  as
  insert into dbo.UyeDetay values (@UserId, @UyeAdi, @UyeSoyadi, @DogumTarihi, @UyelikTarihi, @NerdenDuydunuz, @PhotoId)

  onu yukarıdaki gibi yaptım zaten 

  yazdığımız storage procedur ile db class arasındaki bağlantıyı nasıl gerçekleştireceğiz

  "Linq contentini ben db diye adlandırmıştım. Siz ne şekilde yapıyorsunuz? Kodları bire bir kopyaladığınızda bu hata olabilir.
  “db” ismindeki linq objesini bulamadığını söylüyor."

  yorumda böyle bir cevap vermiş benim projeme bir bakabilirmisiniz sanırım bu kısımda bir hatam var .

  Yazmış işte burada cevapta, LINQ2sql classes nesnesi oluşturmuş ve context nesnesinin örneğini db olarak adlandırmış. Sen projene new item diyip linq2sql nesnesi ekleyip aynısını elde edebilirsin. ya da o kısmı yukarda arkadaşların verdiği örnek gibi, direk ado.net ile çalıştırırsın.

  Burak SARICA

  24 Mayıs 2013 Cuma 10:40

Tüm Yanıtlar

 • anladığım kadarıyla projeyi örnek olarak biryerden almışsın. db adında bir nesnen olmadığı için hata vermesi normal. prcResimKaydet ve prcUyeKaydet stored procedureleri bir sınıf içerisinden çağırılıyor. Senin projende bu sınıf eksik.

   // Yazıdığımız store procedure yukarıdaki değişkenleri parametre olarak gönderiyoruz.

  • Düzenleyen CocoBa 23 Mayıs 2013 Perşembe 20:11
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Anthony E. Stark 25 Mayıs 2013 Cumartesi 19:11
  23 Mayıs 2013 Perşembe 20:10
 • "Kayıt için “prcUyeDetayKaydet” isminde basit bir store procedure oluşturuyorum;"

  bu yaptığı projemde mevcut ama 

  23 Mayıs 2013 Perşembe 20:20
 • mouse imlecini db üzerine getirirsen zaten sorunu görürsün. prcUyeDetayKaydet isminde stored procedure oluşturuyorsun ama nasıl çağırıyorsun ? db ne ?
  23 Mayıs 2013 Perşembe 20:24
 • Stored Procedure ile örnek bir insert.
  public void DetayKaydet(string ad, string soyad)
  
  {
    SqlConnection mycon = new SqlConnection();
    SqlCommand mycommand = new SqlCommand();
    mycommand.Connection = mycon;
    mycon.ConnectionString = "connection cümlen";
    mycon.Open();
    mycommand.CommandText = "prcUyeDetayKaydet";
    mycommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
    mycommand.Parameters.Add("@AD", SqlDbType.NVarChar, 50);
    mycommand.Parameters["@AD"].Value = ad;
    mycommand.Parameters.Add("@SOYAD", SqlDbType.NVarChar, 50);
    mycommand.Parameters["@SOYAD"].Value = soyad;
    mycommand.ExecuteNonQuery();
    mycon.Close();
  }


  • Düzenleyen CocoBa 23 Mayıs 2013 Perşembe 20:27
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Anthony E. Stark 25 Mayıs 2013 Cumartesi 19:11
  23 Mayıs 2013 Perşembe 20:27
 • CREATE PROCEDURE [dbo].[prcUyeDetayKaydet]
  @UserId uniqueidentifier,
  @UyeAdi nvarchar(50),
  @UyeSoyadi nvarchar (50),
  @DogumTarihi datetime,
  @UyelikTarihi datetime,
  @NerdenDuydunuz int,
  @PhotoId int
  as
  insert into dbo.UyeDetay values (@UserId, @UyeAdi, @UyeSoyadi, @DogumTarihi, @UyelikTarihi, @NerdenDuydunuz, @PhotoId)
  

  onu yukarıdaki gibi yaptım zaten 

  yazdığımız storage procedur ile db class arasındaki bağlantıyı nasıl gerçekleştireceğiz

  "Linq contentini ben db diye adlandırmıştım. Siz ne şekilde yapıyorsunuz? Kodları bire bir kopyaladığınızda bu hata olabilir.
  “db” ismindeki linq objesini bulamadığını söylüyor."

  yorumda böyle bir cevap vermiş benim projeme bir bakabilirmisiniz sanırım bu kısımda bir hatam var .

  24 Mayıs 2013 Cuma 09:21
 • CREATE PROCEDURE [dbo].[prcUyeDetayKaydet]
  @UserId uniqueidentifier,
  @UyeAdi nvarchar(50),
  @UyeSoyadi nvarchar (50),
  @DogumTarihi datetime,
  @UyelikTarihi datetime,
  @NerdenDuydunuz int,
  @PhotoId int
  as
  insert into dbo.UyeDetay values (@UserId, @UyeAdi, @UyeSoyadi, @DogumTarihi, @UyelikTarihi, @NerdenDuydunuz, @PhotoId)

  onu yukarıdaki gibi yaptım zaten 

  yazdığımız storage procedur ile db class arasındaki bağlantıyı nasıl gerçekleştireceğiz

  "Linq contentini ben db diye adlandırmıştım. Siz ne şekilde yapıyorsunuz? Kodları bire bir kopyaladığınızda bu hata olabilir.
  “db” ismindeki linq objesini bulamadığını söylüyor."

  yorumda böyle bir cevap vermiş benim projeme bir bakabilirmisiniz sanırım bu kısımda bir hatam var .

  Yazmış işte burada cevapta, LINQ2sql classes nesnesi oluşturmuş ve context nesnesinin örneğini db olarak adlandırmış. Sen projene new item diyip linq2sql nesnesi ekleyip aynısını elde edebilirsin. ya da o kısmı yukarda arkadaşların verdiği örnek gibi, direk ado.net ile çalıştırırsın.

  Burak SARICA

  24 Mayıs 2013 Cuma 10:40
 • Burak hocam bunu db diye mi adlandırmam lazım ?

  24 Mayıs 2013 Cuma 16:35