none
Html Editor e veriyi çekiyorum editlediğimde çektiğim veri geliyor RRS feed

 • Soru

 • using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.UI;
  using System.Web.UI.WebControls;
  using System.Data.OleDb;
  using System.Data;
  
  namespace AytugAcar.Admin
  {
    public partial class WebForm3 : System.Web.UI.Page
    {
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.jet.OleDb.4.0; Data Source=" + Server.MapPath(""));
        baglanti.Open();
        OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("select * from biyografi where id=1", baglanti);
        OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(sorgu);
        DataTable dt = new DataTable();
        adapter.Fill(dt);
        HtmlEditor1.Text = dt.Rows[0]["metin"].ToString();
        veri.fileName = dt.Rows[0]["foto"].ToString();
        baglanti.Close();
      }
  
      public static class veri
      {
       
        public static string fileName;
      }
  
      protected void btnKaydet_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        
         string fotoIsim = fuYukle.FileName;
        if (fuYukle.FileName == "")
        {
  
          fotoIsim = veri.fileName;
        }
        else 
        {
          fuYukle.SaveAs(Server.MapPath("~/fotos/") + fuYukle.FileName);
        }
        
        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection();
        baglanti.ConnectionString = "Provider=Microsoft.jet.OleDb.4.0; Data Source=" + Server.MapPath("");
        baglanti.Open();
        OleDbCommand UpdateCmd = new OleDbCommand("UPDATE biyografi SET foto = @foto, metin = @metin WHERE id = 1", baglanti);
        UpdateCmd.Parameters.Add("foto", fotoIsim);
        UpdateCmd.Parameters.Add("metin", HtmlEditor1.Text);
        UpdateCmd.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
        Response.Redirect("default.aspx");
      }
  
  
    }
  }

  Yukarıda görüldüğü gibi edit yaptırmak istiyorum doğal olarak veriyi HTML editöre çekiyorum. Ancak editleme yaptıktan sonra yaptığım değişikliği  değil eski veriyi kaydediyor. Yani Butonun kliğinde

  UpdateCmd.Parameters.Add("metin", HtmlEditor1.Text); buraya olduğu gibi eski veri geliyor.

  ilginiz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler

  6 Ekim 2012 Cumartesi 15:39

Yanıtlar

 • if(!Page.IsPostBack) kontroluyle bu durumun onune gecebilirsiniz.
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {
       if(!Page.IsPostBack)
       {
        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.jet.OleDb.4.0; Data Source=" + Server.MapPath(""));
        baglanti.Open();
        OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("select * from biyografi where id=1", baglanti);
        OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(sorgu);
        DataTable dt = new DataTable();
        adapter.Fill(dt);
        HtmlEditor1.Text = dt.Rows[0]["metin"].ToString();
        veri.fileName = dt.Rows[0]["foto"].ToString();
        baglanti.Close();
       }
      }

  6 Ekim 2012 Cumartesi 15:58

Tüm Yanıtlar

 • if(!Page.IsPostBack) kontroluyle bu durumun onune gecebilirsiniz.
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {
       if(!Page.IsPostBack)
       {
        OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.jet.OleDb.4.0; Data Source=" + Server.MapPath(""));
        baglanti.Open();
        OleDbCommand sorgu = new OleDbCommand("select * from biyografi where id=1", baglanti);
        OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(sorgu);
        DataTable dt = new DataTable();
        adapter.Fill(dt);
        HtmlEditor1.Text = dt.Rows[0]["metin"].ToString();
        veri.fileName = dt.Rows[0]["foto"].ToString();
        baglanti.Close();
       }
      }

  6 Ekim 2012 Cumartesi 15:58
 • Çok teşekkür ederim şu junior developer lıktan bi çıksam artık diyorum :)
  6 Ekim 2012 Cumartesi 16:05