none
c# Tek Tek dosya sıkıştırmak RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba arkadaşlar

  yedekleme programım için yedekleme yapmaya çalışıyorum. sorun yok yapıyor aşağıdaki kodla ama ben şu şekilde klasör içindeki dosyaları tek tek nasıl sıkıştırabilirim.

  mesala ;

  klasör A / içiden

  A.XLS 

  B.XLS 

  C.XLS 

  D.XLS 

  bunları ;

  A.rar

  B.rar

  C.rar 

  D.rar

    try
        {
  
          using (var zip = new ZipFile())
          {
                     
            
            zip.AddFiles(Directory.GetFiles(textBox4.Text), "packed");
            zip.Save(textBox5.Text + DateTime.Now.ToString("dd MMMM yyyy dddd") + ".zip"); 
           
          }
          MessageBox.Show("Dosya Sıkıştırıldı...........");
  
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message + " " + ex.InnerException);
        }

   

  20 Ekim 2018 Cumartesi 14:25

Tüm Yanıtlar

 • Bu işi Windows'un Shell32 kitaplığına yaptırabilirsiniz.

      private void CreateZipFile(string Fullpath)
      {
        using (FileStream fs = File.Create(Fullpath))
        {
          byte[] emptyzip = new byte[] { 80, 75, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
          fs.Write(emptyzip, 0, emptyzip.Length);
          fs.Flush();
          fs.Close();
        }
      }
  
      private void Zip(string folder, string zipFolder)
      {
        if (!Directory.Exists(zipFolder))
          Directory.CreateDirectory(zipFolder);
        string zipPath;
        Shell shell = new Shell();
        shell.NameSpace(folder).Items().Cast<FolderItem>().Where(fi => !fi.IsFolder).ToList().ForEach(fi =>
        {
          zipPath = Path.Combine(zipFolder, $"{fi.Name}_{DateTime.Now:yyyyMMdd_HHmmss}.zip");
          CreateZipFile(zipPath);
          shell.NameSpace(zipPath).CopyHere(fi);
          Thread.Sleep(1000);
        });
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        Zip("D:\\Dosyalarim", "D:\\Yedek");
      }
  


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  22 Ekim 2018 Pazartesi 12:26
 • teşekkür ederim üstat


  22 Ekim 2018 Pazartesi 18:48
 • mustafa bey;

  kod sorunsuz işliyor fakat şu mümkünmüdür?

  yedek alırken 10 dosya olsa tek tek sıkıştırırken ekran görünüyor penceler bunu gizleme yada arkada planda

  çalıştırmak mümkünmü? 

  23 Ekim 2018 Salı 18:52
 • CopyHere metodunun ikinci bir parametre alan bir yapısı daha var. Dialog pencerelerini engellemek için 4 degerini vermeniz yeterli. Yani,

  shell.NameSpace(zipPath).CopyHere(fi);

  yerine,

  shell.NameSpace(zipPath).CopyHere(fi, 4);
  yazmanız yeterli.


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  23 Ekim 2018 Salı 21:40