none
Sql While Döngüsü Problem? RRS feed

 • Soru

 • Arkadaşlar hazırladığım sql fonksiyonunda while döngüsü kullandım.Ve şöyle birşey yapıyor.Bir tarih veriyorum o tarihteki döviz kurunu çekiyor verdiğim tarihte döviz kuru yoksa bir sonraki tarihe gidip o döviz kurunu almasını istiyorum bir sonraki tarihte te yoksa diğer günü almasını istiyorum yani bulana kadar devam etmesini istiyorum ama fonksiyon çalışmıyor hata veriyor sebebi de bazı tarihlerde döviz kuru yok olmadığı için bir sonraki tarihe gitmiyor direk hata veriyor acaba nerede hata yaptım bakabilir misiniz?

  CREATE FUNCTION [dbo].[fn_DovizKuru]
  (@Tarih AS Int,
  @Kur AS Tinyint) 
  RETURNS Money AS BEGIN 
  DECLARE @i INT,
  @gelen MONEY,
  @durum BIT
  
  SET @i = 0 
  SET @gelen=0 
  SET @durum=1 
  
  WHILE (@durum=1) 
  BEGIN SET @gelen=
  (SELECT (CASE @Kur  
  WHEN 1 THEN DVZ002_DvzAlis1 
  WHEN 2 THEN DVZ002_DvzSatis1 
  WHEN 3 THEN DVZ002_DvzAlis2 
  WHEN 4 THEN DVZ002_DvzSatis2 
  WHEN 5 THEN DVZ002_DvzAlis3 
  WHEN 6 THEN DVZ002_DvzSatis3 
  WHEN 7 THEN DVZ002_DvzAlis4 
  WHEN 8 THEN DVZ002_DvzSatis4 END) AS DovizKuru 
  FROM DVZ002 WHERE DVZ002_DovizDate=@tarih-@i) 
  
  IF @gelen is null 
  BEGIN SET @i = @i +1
  END 
  ELSE 
  BREAK 
  END 
  RETURN @gelen END

  19 Aralık 2013 Perşembe 07:30

Yanıtlar

 • Sql Server programlarken koşullu döngüleri eğer gerçekten daha uygun bir çözüm yoksa kullanmanızı öneririm.

  Sizin fonksiyonunuzda da While döngüsünü kaldırarak döngüsel işlemi sorgu içine gömmek dolayısıyla veritabanı motoruna bu işi yüklemek mümkün.

  Fonksiyonu aşağıdaki hale getirdiğinizde parametre olarak verilen tarihe eşit veya en yakın tarihteki kur okunacağından sorunun çözüleceğini düşünüyorum.

  CREATE FUNCTION [dbo].[fn_DovizKuru]
  (@Tarih int, @Kur tinyint)
  RETURNS money
   AS
  BEGIN 
  DECLARE
   @gelen money = 0;
  
  SELECT @gelen = ( CASE @Kur
  WHEN 1 THEN DVZ002_DvzAlis1 WHEN 2 THEN DVZ002_DvzSatis1
  WHEN 3 THEN DVZ002_DvzAlis2 WHEN 4 THEN DVZ002_DvzSatis2
  WHEN 5 THEN DVZ002_DvzAlis3 WHEN 6 THEN DVZ002_DvzSatis3
  WHEN 7 THEN DVZ002_DvzAlis4 WHEN 8 THEN DVZ002_DvzSatis4
  END )
  FROM DVZ002
  WHERE DovizDate = ( SELECT MAX(DovizDate) FROM DVZ002 WHERE DovizDate <= @Tarih )
  ;
  RETURN @gelen
  END
  GO

  Tarih tiplerinin veritabanında sayısal olarak saklandığı doğru olsa da bu tipte verileri işlemek için int tipini seçmeniz çok kısıtlayıcı bir seçim olmuş. Yine de tercih sizin tabi..

  19 Aralık 2013 Perşembe 21:32

Tüm Yanıtlar

 • @Tarih Date tipinden olması gerekmiyormu ? 

  Microsoft bu servisi kullanıcılarına yardım etme, Microsoft urunleri ve teknolojileriyle ilgili bilgi bankasını genişletme amacıyla ucretsiz sunmaktadır. Bu icerik olduğu gibi benim tarafımdan hazırlanmış olup Microsoft tarafından herhangi bir sorumluluk ustlenildiği anlamına gelmez. Iletişim: barissaritas[at]windowslive[nokta]com

  19 Aralık 2013 Perşembe 07:33
 • int olarak kaydediyor problem yok o konuda excel de böyle kaydediyor.tarih 41565 gibi geliyor mesela
  19 Aralık 2013 Perşembe 07:44
 • Sql Server programlarken koşullu döngüleri eğer gerçekten daha uygun bir çözüm yoksa kullanmanızı öneririm.

  Sizin fonksiyonunuzda da While döngüsünü kaldırarak döngüsel işlemi sorgu içine gömmek dolayısıyla veritabanı motoruna bu işi yüklemek mümkün.

  Fonksiyonu aşağıdaki hale getirdiğinizde parametre olarak verilen tarihe eşit veya en yakın tarihteki kur okunacağından sorunun çözüleceğini düşünüyorum.

  CREATE FUNCTION [dbo].[fn_DovizKuru]
  (@Tarih int, @Kur tinyint)
  RETURNS money
   AS
  BEGIN 
  DECLARE
   @gelen money = 0;
  
  SELECT @gelen = ( CASE @Kur
  WHEN 1 THEN DVZ002_DvzAlis1 WHEN 2 THEN DVZ002_DvzSatis1
  WHEN 3 THEN DVZ002_DvzAlis2 WHEN 4 THEN DVZ002_DvzSatis2
  WHEN 5 THEN DVZ002_DvzAlis3 WHEN 6 THEN DVZ002_DvzSatis3
  WHEN 7 THEN DVZ002_DvzAlis4 WHEN 8 THEN DVZ002_DvzSatis4
  END )
  FROM DVZ002
  WHERE DovizDate = ( SELECT MAX(DovizDate) FROM DVZ002 WHERE DovizDate <= @Tarih )
  ;
  RETURN @gelen
  END
  GO

  Tarih tiplerinin veritabanında sayısal olarak saklandığı doğru olsa da bu tipte verileri işlemek için int tipini seçmeniz çok kısıtlayıcı bir seçim olmuş. Yine de tercih sizin tabi..

  19 Aralık 2013 Perşembe 21:32