none
c# Dinamik butonlara farklı iş RRS feed

 • Soru

 • sql tabanından oluşturduğum dinamik butonların hepsine farklı değişkenlerle iş yaptırmak istiyorum. oluşan butonların hepsi için ayrı bir event mi açmam gerekiyor ? yada nasıl bir kod yazmalıyım ? 
  28 Mart 2019 Perşembe 12:08

Tüm Yanıtlar

 • Eğer ver,tabanından gelen bir değere göre farklı kod çalıştıracaksanız;

  veriTabanındanGelenKayıtlar
  .ToList()
  .ForEach(p=> {
  
    var buton = new Button {
      Tag = p.Tip,
  Text = $"{p.Ad} isimli hesaba ait {p.Tip} işlemi yap" }; buton.Click += (s,evt) => { switch(((Button)s).Tag.ToString()) { case "Tahsil": TahsilatYap(); break; case "Tediye": TediyeYap(); break; case "Transfer": TransferYap(); break; } }; });
  gibi bişey yapabilirsiniz.


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com


  28 Mart 2019 Perşembe 12:34
  Moderatör
 • string cmdText = "SELECT * FROM KATEGORİ";
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(cmdText);
        cmd.Connection = connection;
        connection.Open();
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
          ürünler.Add(dr.GetString(0));
        }
        int sayi = ürünler.Count;
        Button[] btn = new Button[sayi];
        for (int i = 0; i < btn.Length; i++)
        {
          btn[i] = new Button();
          btn[i].Text = ürünler[i].ToString();
          flowLayoutPanel1.Controls.Add(btn[i]);
          // btn[i].Top = i * 00;
          btn[i].Left = 40;
          btn[i].Width = 80;
          btn[i].Height = 50;
          btn[i].TextAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
          btn[i].Click += new EventHandler(b_2);
        }
        this.AutoScroll = true;
        this.flowLayoutPanel1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.None;
        this.flowLayoutPanel1.AutoSize = false;
        this.flowLayoutPanel1.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
        this.flowLayoutPanel1.Location = new System.Drawing.Point(12, 40);
        this.flowLayoutPanel1.Name = "kategori";
        this.flowLayoutPanel1.Size = new System.Drawing.Size(927, 525);
        connection.Close();

  bu şekilde buton oluşturuyorum. oluşturduğum butonların hepsinde farklı işlemler yapmak istiyorum.

  mesela buton ismi muratsa şunu yap gibi komutlar vermek istiyorum.

  • Düzenleyen gomer_222 28 Mart 2019 Perşembe 12:50
  28 Mart 2019 Perşembe 12:46
 • private void b_2(object sender, EventArgs e)
  {
   Button b = sender as Button;
   if (b != null)
   {
    if (b.Name == "Murat") {
     SunuYap();
    } else if (b.Name == "...") {
     BunuYap();
    }
   }
  }

  Not: Senin kodunda .Name eklememişsin.

  Not2: Select * komutu çok tehlikeli olmuş, sonrasında da GetString(0). Madem tek bir tane string kolonla ilgileniyorsun:

  select kolonAdi from Kategori;

  28 Mart 2019 Perşembe 13:29
  Yanıtlayıcı
 • private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        string cmdText = "SELECT * FROM KATEGORİ";
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(cmdText);
        cmd.Connection = connection;
        connection.Open();
        SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
        while (dr.Read())
        {
          ürünler.Add(dr.GetString(0));
        }
        int sayi = ürünler.Count;
        Button[] btn = new Button[sayi];
        for (int i = 0; i < btn.Length; i++)
        {
          btn[i] = new Button();
          btn[i].Text = ürünler[i].ToString();
          btn[i].Name = ürünler[i].ToString();
          flowLayoutPanel1.Controls.Add(btn[i]);
          // btn[i].Top = i * 00;
          btn[i].Left = 40;
          btn[i].Width = 80;
          btn[i].Height = 50;
          btn[i].TextAlign = ContentAlignment.MiddleLeft;
          btn[i].Click += new EventHandler(b_2);
        }
        this.AutoScroll = true;
        this.flowLayoutPanel1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.None;
        this.flowLayoutPanel1.AutoSize = false;
        this.flowLayoutPanel1.AutoSizeMode = System.Windows.Forms.AutoSizeMode.GrowAndShrink;
        this.flowLayoutPanel1.Location = new System.Drawing.Point(12, 40);
        this.flowLayoutPanel1.Name = "kategori";
        this.flowLayoutPanel1.Size = new System.Drawing.Size(927, 525);
        connection.Close();
  } 
  public void b_1(object sender, EventArgs e)
      {
  connection.Open();
        Button btn3 = sender as Button;
        label1.Text = btn3.Name;
  if (label1.Text == "MASA 1")
        {
          MessageBox.Show("MASA!!");
        }
        else if (label1.Text == "MASA 2")
        {
          MessageBox.Show("MASA!!2");
        }
        else if (label1.Text == "MASA 3")
        {
          MessageBox.Show("MASA!!3");
        }
  }
  public void b_1 deki if komutları çalışmıyor nasıl çözücem bunu 

  28 Mart 2019 Perşembe 15:57
 • Ne demek istediğini anlayamadım. if komutu her zaman calismistir.

  28 Mart 2019 Perşembe 16:03
  Yanıtlayıcı
 • amacım veritabanından okuduğum satırlarda masa 1 masa 2 masa 3 yazıyor. onları okutarak form açılışında buton olşturuyprum 3 tane. bu butonları kullanmak istyiroum. masa 1 butonuna bastığımda label masa 1 yapıyorum ki label masa 1 se veritabanında masa 1 in coloumuna veri eklemek amacım 
  28 Mart 2019 Perşembe 16:12
 • Yani? b_1 ile ilgisi ne ki? delegate b_2.
  28 Mart 2019 Perşembe 16:17
  Yanıtlayıcı
 • b_1 başka kategori b_2 başka onda sıkıntı yok. b_2 için de aynısı var. ben problem nerde diye birisini kopyaladım sadece.
  28 Mart 2019 Perşembe 16:30
 • Tamam ben problemi ve soruyu anlayamadım.
  28 Mart 2019 Perşembe 16:35
  Yanıtlayıcı
 • btn1[i].TabIndex = i;

  ekledim. ve 

   if ((sender as Button).TabIndex == 0)
              {
                  MessageBox.Show("11");
              }

  çözüldü 

  28 Mart 2019 Perşembe 16:42