none
Date Picker Soru RRS feed

 • Soru

 •  

  İki datepicker var onlardan seçilen verileri alıp DataBasede kayıtlı olan verilerle karşılaştırıp o tarihler arasında sınav varsa almak istiyorum ama yapamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

  DateTime TarihBaslngc = Convert.ToDateTime(Tarih1.Text);

                  //TarihBaslngc = TarihBaslngc.AddDays(0);
                  DateTime TarihBits = Convert.ToDateTime(Tarih2.Text);
                  TarihBits = TarihBits.AddDays(1).AddSeconds(-1);
                  //EXAM[] examk = (from ed in baglan.EXAMs where ed.Approve == true select ed).ToArray(); // exam tablosundan sınav tarihlerini almıyor
                  var examk = from EXAMs in baglan.EXAMs
                              select new
                              {
                                  EXAMs.ExamDate
                              };
                  EXAM date1 = (from db in baglan.EXAMs where db.ExamDate == TarihBaslngc select db).SingleOrDefault();
                  EXAM date2 = (from dbi in baglan.EXAMs where dbi.ExamDate == TarihBits select dbi).SingleOrDefault();
                  if (date1.ExamDate <= TarihBaslngc &&  date2.ExamDate<= TarihBits)
                  {//date1 ve date2 nin examdate ini null alıyor
                      var sınav = from EXAMs in baglan.EXAMs
                                  join COURSEs in baglan.COURSEs on new { CourseID = Convert.ToInt32(EXAMs.CourseID) } equals new { CourseID = COURSEs.CourseID }
                                  join EXAM_CLASSes in baglan.EXAM_CLASSes on new { ExamID = EXAMs.ExamID } equals new { ExamID = Convert.ToInt32(EXAM_CLASSes.ExamID) }
                                  join CLASSes in baglan.CLASSes on new { ClassID = Convert.ToInt32(EXAM_CLASSes.ClassID) } equals new { ClassID = CLASSes.ClassID }
                                  select new
                                  {
                                      COURSEs.CourseName,
                                      EXAMs.ExamDate,
                                      CLASSes.ClassName
                                  };
                      baglan.SubmitChanges();

                      grdSinavlarim.DataSource = sınav;
                      grdSinavlarim.DataBind();

  13 Ocak 2015 Salı 18:35

Yanıtlar

 • DateTime TarihBaslngc =Tarih1.Value;
  DateTime TarihBits = Tarih2.Value.Date.AddDays(1);
  
  var sinavlar = from e in baglan.EXAMs
        where e.ExamDate >= TarihBaslngc && e.ExamDate < TarihBits
  			 select new	{
  			  Course = e.Course.CourseName,
  			  ExamDate = e.ExamDate,
  			  ClassName = e.Class.ClassName
  			 };
  
  grdSinavlarim.DataSource = sinavlar.ToList();
  grdSinavlarim.DataBind();

  13 Ocak 2015 Salı 21:26

Tüm Yanıtlar

 • DateTime TarihBaslngc =Tarih1.Value;
  DateTime TarihBits = Tarih2.Value.Date.AddDays(1);
  
  var sinavlar = from e in baglan.EXAMs
        where e.ExamDate >= TarihBaslngc && e.ExamDate < TarihBits
  			 select new	{
  			  Course = e.Course.CourseName,
  			  ExamDate = e.ExamDate,
  			  ClassName = e.Class.ClassName
  			 };
  
  grdSinavlarim.DataSource = sinavlar.ToList();
  grdSinavlarim.DataBind();

  13 Ocak 2015 Salı 21:26
 • Çok teşekkür ederim. 

  where sorgusunu eklemem yeterli oldu.

  İyi akşamlar

  13 Ocak 2015 Salı 21:51