none
Bootstrap Modal RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba,

  Button'un command argument kısmında Id'yi tutuyorum.Daha sonra Bootstrap Modal içine repeater item'larını bind ediyorum.

  Aşağıdaki hatayı alıyorum.EnableEventValidation="false" olarak değiştirincede modal açılmıyor.Sorun nedir?

  Geçersiz geri gönderme veya geri çağırma bağımsız değişkeni.  Yapılandırmada <pages enableEventValidation="true"/> veya sayfada <%@ Page EnableEventValidation="true" %> kullanılarak olay doğrulaması etkinleştirildi. Bu özellik güvenlik nedenleriyle, geri gönderme veya geri çağırma olayları bağımsız değişkenlerinin bunları başlangıçta işleyen sunucu denetiminden kaynaklandığını doğrular. Veriler geçerliyse ve beklendiği gibiyse, geri gönderme veya geri çağırma verilerini doğrulanmak üzere kaydetmek için ClientScriptManager.RegisterForEventValidation yöntemini kullanın.

  18 Ağustos 2015 Salı 10:16

Tüm Yanıtlar

 • Kodlarını paylaşabilir misin?

  oguzkurtcuoglu.com


  18 Ağustos 2015 Salı 11:13
 • bu repeater1 içindeki item'lar

  repeater1
  <td><asp:Button Style="font-size: 13px" Text="Detaylar" CommandArgument='<%#Eval("Id") %>' CommandName="get" class="btn btn-primary btn-sm" data-toggle="modal" data-target="#myModal" runat="server"></asp:Button></td>

  buttona tıkladığım zaman modal'ı açıp repeater2 ile dolduruyorum.

  repeater2

  <%#Eval("Description") %>
  <%#Eval("Manager") %>

  repeater1_ItemCommand

   if (e.CommandName == "get")
  {
  int id = Convert.ToInt32(e.CommandArgument);
   var query = from task in db.Tasks
  where task.Id == id
  select new
                                  {
                                      task.Description,
                                      task.Manager,
                                      task.GetDate,
                                      task.EndDate,
                                  };
                      Repeater2.DataSource = query;
                      Repeater2.DataBind();
                      
                  }

  Repeater1 item command kısmında gelen id ile repeater 2'yi dolduruyorum

  18 Ağustos 2015 Salı 11:29