none
sql veri gönderirken bu hatayı alıyorum çözümü nedir RRS feed

Tüm Yanıtlar

  • Index değeri ile çağırdığınız için bu hatayı alıyorsunuz. Çünkü bazen "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config" yada "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Config" dizini altında "machine.config" dosyasındaki "connection string" i görebilir. 

    Name özelliği ile çağırmalısınız. 

    SqlConnection cnn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["Baglantim"].ConnectionString);


    Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

    26 Mart 2018 Pazartesi 15:55