none
C# SQL Server Veritabanına RRS feed

 • Soru

 • Merhaba Arkadaşlar , C# SQL Server Veritabanına Checkbox kaydetme çekme 

  "Hekimden sorma çekenden sor demişler, her derdin çaresini çare arayan değil çeken bilir demişler".

  7 Eylül 2016 Çarşamba 10:50

Yanıtlar

 • Ufak bir duzeltme:

  Parametre adlarina @ ekleyin - AddWithValue("@durum", ...) gibi.

  Not: Bu haliyle kodda mantiksal hata var onun icin yazimi ile hic ugrasmadim. Ornegin:

  insert into ariza3 (ariza1) values(@durum)
   

  diyelim ki bu kod harika calisiyor. Sonuc ne olacak? Veritabaninda tonlarca anlamsiz kayit.

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Sebih Çiçek 7 Eylül 2016 Çarşamba 13:10
  7 Eylül 2016 Çarşamba 12:30
  Yanıtlayıcı
 • Not kısmında belirttiğim parametre kullanılmayan örneklerden kastım böyle bir şeydi :=) Kaba taslak düzenlemek gerekirse 

   try
   {
   command.Parameters.Clear();
   command.Connection = baglanti;
   command.CommandText = "INSERT INTO musteritablosu(musteriAdi, musteriSoyadi) VALUES(@adi, @soyadi)";
   command.Parameters.AddWithValue("adi", txtKullaniciAdi.Text);
   command.Parameters.AddWithValue("soyadi", txtSifre.Text);
   baglanti.Open();
   int sonuc = command.ExecuteNonQuery();
   command.CommandText = "insert into ariza3 (ariza1) values(@durum)";
   command.Parameters.AddWithValue("durum", checkBox1.Checked);
   sonuc +=command.ExecuteNonQuery();
   baglanti.Close();
   string mesaj = sonuc < 2 ? "Kayıt işlemi başarısız" : "Kayıt başarılı";
   MessageBoxIcon icon = sonuc < 2 ? MessageBoxIcon.Error : MessageBoxIcon.Asterisk;
   MessageBox.Show(mesaj, "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, icon);
  }
  catch
  {
   MessageBox.Show("Hata Verdi");
  }

  Not : Tablo alanlarının tiplerinin uygun olduğunu varsayıyorum.


  • Düzenleyen Olcay GUZEL 7 Eylül 2016 Çarşamba 12:17
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Sebih Çiçek 7 Eylül 2016 Çarşamba 12:24
  7 Eylül 2016 Çarşamba 12:17

Tüm Yanıtlar

 • Nasıl yani

  Fullstack Developer

  7 Eylül 2016 Çarşamba 10:52
 • Nasıl yani

  Fullstack Developer

   

  Kullanıcı Adını , numarasını ve Cinsiyeti  Sql Server kaydetmek istiyorum Datagridview çağırdığımda erkek mi kız mı olduğunu gösterecek ve isim soyismini


  "Hekimden sorma çekenden sor demişler, her derdin çaresini çare arayan değil çeken bilir demişler".

  7 Eylül 2016 Çarşamba 11:00
 • CheckBox nerde? Veritabanında True/False bir alan oluştur. Örneğin True ise Erkek False ise Kadın manasına gelsin. Veritabanında gelen değere göre de cinsiyeti belirle
  7 Eylül 2016 Çarşamba 11:10
 • CheckBox nerde? Veritabanında True/False bir alan oluştur. Örneğin True ise Erkek False ise Kadın manasına gelsin. Veritabanında gelen değere göre de cinsiyeti belirle
   Bu şekilde 

  "Hekimden sorma çekenden sor demişler, her derdin çaresini çare arayan değil çeken bilir demişler".

  7 Eylül 2016 Çarşamba 11:23
 • Ne kadarini yaptin? Yapamadigin kismi neresi? En iyisi Önay'in temel egitim videolarinin hic olmazsa ilkini seyret:

  ADO.NET Uygulama Örneği 01


  7 Eylül 2016 Çarşamba 11:46
  Yanıtlayıcı
 • Şimdi neyi soruyorsun ki anlamadım. Checkbox lar genel itibariyle 2 durumda (isteğe göre 3) olur. Checked/Unchecked. Bunu veritabanına boolean/bit tipindeki bir alana kaydedeceksin. Veritabanına nasıl kaydedeceğini soruyorsan forumda istemediğin kadar örnek bulabilirsin. 

  Not : Parametre kullanılmayan kodları kullanma. 

  7 Eylül 2016 Çarşamba 11:50
 • Şimdi neyi soruyorsun ki anlamadım. Checkbox lar genel itibariyle 2 durumda (isteğe göre 3) olur. Checked/Unchecked. Bunu veritabanına boolean/bit tipindeki bir alana kaydedeceksin. Veritabanına nasıl kaydedeceğini soruyorsan forumda istemediğin kadar örnek bulabilirsin. 

  Not : Parametre kullanılmayan kodları kullanma. 

              try
              {
       //Kişi_adi ilk harf büyüt


                      command.Connection = baglanti;
                      command.CommandText = "insert into musteriTablosu (musteriAdi,musteriSoyadi) VALUES ('" + txtKullaniciadi.Text + "','" + txtSifre.Text + "')";
                      baglanti.Open();
                      command.ExecuteNonQuery();
                      command.CommandText = "insert into ariza3 (ariza1)values(" + checkBox1.Checked + ")";
                      command.ExecuteNonQuery();
                      baglanti.Close();
                      MessageBox.Show("Müşteri kaydı başarılı", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);

              }
              catch (Exception exception)
              {
                  MessageBox.Show("Hata Verdi");
                  //if an error occurs with in the try block, it will handled here.
              }

  Bu şekilde sadece checkbox eklemek istiyorum ve çekmek 

                                   

  "Hekimden sorma çekenden sor demişler, her derdin çaresini çare arayan değil çeken bilir demişler".

  7 Eylül 2016 Çarşamba 11:59
 • Not kısmında belirttiğim parametre kullanılmayan örneklerden kastım böyle bir şeydi :=) Kaba taslak düzenlemek gerekirse 

   try
   {
   command.Parameters.Clear();
   command.Connection = baglanti;
   command.CommandText = "INSERT INTO musteritablosu(musteriAdi, musteriSoyadi) VALUES(@adi, @soyadi)";
   command.Parameters.AddWithValue("adi", txtKullaniciAdi.Text);
   command.Parameters.AddWithValue("soyadi", txtSifre.Text);
   baglanti.Open();
   int sonuc = command.ExecuteNonQuery();
   command.CommandText = "insert into ariza3 (ariza1) values(@durum)";
   command.Parameters.AddWithValue("durum", checkBox1.Checked);
   sonuc +=command.ExecuteNonQuery();
   baglanti.Close();
   string mesaj = sonuc < 2 ? "Kayıt işlemi başarısız" : "Kayıt başarılı";
   MessageBoxIcon icon = sonuc < 2 ? MessageBoxIcon.Error : MessageBoxIcon.Asterisk;
   MessageBox.Show(mesaj, "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, icon);
  }
  catch
  {
   MessageBox.Show("Hata Verdi");
  }

  Not : Tablo alanlarının tiplerinin uygun olduğunu varsayıyorum.


  • Düzenleyen Olcay GUZEL 7 Eylül 2016 Çarşamba 12:17
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Sebih Çiçek 7 Eylül 2016 Çarşamba 12:24
  7 Eylül 2016 Çarşamba 12:17
 • Ufak bir duzeltme:

  Parametre adlarina @ ekleyin - AddWithValue("@durum", ...) gibi.

  Not: Bu haliyle kodda mantiksal hata var onun icin yazimi ile hic ugrasmadim. Ornegin:

  insert into ariza3 (ariza1) values(@durum)
   

  diyelim ki bu kod harika calisiyor. Sonuc ne olacak? Veritabaninda tonlarca anlamsiz kayit.

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Sebih Çiçek 7 Eylül 2016 Çarşamba 13:10
  7 Eylül 2016 Çarşamba 12:30
  Yanıtlayıcı