none
sql query ye de problem ? RRS feed

 • Soru

 • Merhaba

  Aşağıdaki sql query de kalın harfli olan kodları ekleyince problem oluşuyor. Uygulamadurumu AKTİF olan kayıtların hesaplamalarını yapmasını istiyorum.

  Fakat sorgu sonucunda baslangicdikkat,baslangicmuhakeme, baslangichafiza değerlerini gösteriyor. Diğer değerler ise boş olarak gözüküyor Gridde. Problem ne olabilir.

  WITH CTE as ( Select 
  x_puan.x_ogrenciid as x_id,
  x_ogrencikarti.x_adi as x_adi,
  x_ogrencikarti.x_kod as x_kod,
  
  (Avg(x_gelisimagirligi.x_dikkat)) As baslangicdikkat,
  (Avg(x_gelisimagirligi.x_muhakeme)) As baslangicmuhakeme,
  (Avg(x_gelisimagirligi.x_hafiza)) As baslangichafiza,
  
  (Sum(x_puan.x_dikkat*x_puan.x_puan)/(NullIf(Sum(x_puan.x_dikkat), 0))) As dikkat,
  (Sum(x_puan.x_muhakeme*x_puan.x_puan)/(NullIf(Sum(x_puan.x_muhakeme), 0))) As muhakeme,
  (Sum(x_puan.x_hafiza*x_puan.x_puan)/(NullIf(Sum(x_puan.x_hafiza), 0))) As hafiza
  
  From x_puan
  
  Inner Join x_gelisimagirligi On x_puan.x_ogrenciid = x_gelisimagirligi.x_ogrenciid
  Inner Join x_ogrencikarti On x_puan.x_ogrenciid = x_ogrencikarti.x_id
  Inner Join x_uygulama On x_puan.x_uygulamaid = x_uygulama.x_id
  
   Where (NOT (x_puan.x_id IS NULL)) AND (x_hesap <> '1') AND (x_uygulama.x_uygulamadurumu = 'AKTİF')  Group By x_puan.x_ogrenciid, x_kod, x_adi)
  Select
  x_id, x_adi, x_kod, baslangicdikkat, dikkat, baslangicmuhakeme, muhakeme, 
  baslangichafiza, hafiza,
  ((100*(dikkat-baslangicdikkat))/(100-baslangicdikkat)) AS sonucdikkat,
  ((100*(muhakeme-baslangicmuhakeme))/(100-baslangicmuhakeme)) AS sonucmuhakeme,
  ((100*(hafiza-baslangichafiza))/(100-baslangichafiza)) AS sonuchafiza,
  
  ((baslangicdikkat+baslangicmuhakeme+baslangichafiza)/3) AS baslangiczihinsel,
  ((dikkat+muhakeme+hafiza)/3) AS sonuczihinsel,
  
  ((((100*(dikkat-baslangicdikkat))/(100-baslangicdikkat)) +
  ((100*(muhakeme-baslangicmuhakeme))/(100-baslangicmuhakeme)) +
  ((100*(hafiza-baslangichafiza))/(100-baslangichafiza)))/3) AS gelisimzihinsel
  From CTE 
  

  6 Ekim 2012 Cumartesi 10:11

Yanıtlar