none
Veri Tabanı kaydetme sorunu RRS feed

 • Soru

 •       OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=kayıtlar.accdb"); con.Open();
        OleDbCommand gün = new OleDbCommand("UPDATE kayıtlar SET ocak=@ocak WHERE Adı=@ad", con);
        gün.Parameters.AddWithValue("@ocak", comboBox1.Text);
        gün.Parameters.AddWithValue("@ad", label2.Text);
        gün.ExecuteNonQuery();
        con.Close();
  Hata almıyorum fakat kaydetmiyor
  10 Haziran 2018 Pazar 01:53

Tüm Yanıtlar

 • Veritipleri ile tablonda tanımladığın veri tipleri uyuşmuyor olabilir. 

  Ancak bir kaç tavsiye vereyim ;

  1-Türkçe karakter kullanmayın.

  2-veritabanı nesnelerini using içinde yaratın.

  3-Access kullanmayın , bir sürü güzel başka veritabanı var çeşit çeşit kendinize eziyet etmeyin :) 


  10 Haziran 2018 Pazar 08:16
 • Hata almıyorsan muhtemelen label2.Text'ten gelen veri veritabanında yok, WHERE ile aradığın değer ile eşleşen bir satır olmadığı etkilenen satır olmaz.

  TR| Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt Olarak Öner" olarak işaretleyin, eğer faydalı bir yorum ise "Oy Ver"erek forumun işleyişine katkıda bulunabilirsiniz. EN| If this is the answer to your problem, mark "Propose as Answer" and if it is helpful, you can contribute to the workig of the forum by "Voting".

  10 Haziran 2018 Pazar 09:05