none
c# butonu drag drop yapmak RRS feed

Yanıtlar

 • Bu linkte istediğin kodlar ve hazırlanışı mevcut. İncele isteren.

  Yada aşağıda benim daha önce kullandığım..

  private void butonEkle()
      {
        
        Button btn = new Button();
        btn.MouseDown += new MouseEventHandler(btn_mouseDown);
        btn.MouseUp += new MouseEventHandler(btn_mouseUp);
        btn.MouseMove += new MouseEventHandler(btn_mouseMove);
  
        this.Controls.Add(btn);
  
      }
      Point ilkKonum;
      bool butonSuruklenmeDurumu = false;
      void btn_mouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
      {
        seciliButton = (Button)sender;
  
        butonSuruklenmeDurumu = true;
        ilkKonum = e.Location;
        seciliButton.Cursor = Cursors.SizeAll;
      }
  
      void btn_mouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
      {
        butonSuruklenmeDurumu = false;
        seciliButton.Cursor = Cursors.Default;
      }
  
      void btn_mouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
      {
        seciliButton = (Button)sender;
  
        if (butonSuruklenmeDurumu)
        {
          seciliButton.Left = e.X + seciliButton.Left - (ilkKonum.X);
          seciliButton.Top = e.Y + seciliButton.Top - (ilkKonum.Y);
        }
      }

  1 Ekim 2016 Cumartesi 05:49

Tüm Yanıtlar

 • Bu linkte istediğin kodlar ve hazırlanışı mevcut. İncele isteren.

  Yada aşağıda benim daha önce kullandığım..

  private void butonEkle()
      {
        
        Button btn = new Button();
        btn.MouseDown += new MouseEventHandler(btn_mouseDown);
        btn.MouseUp += new MouseEventHandler(btn_mouseUp);
        btn.MouseMove += new MouseEventHandler(btn_mouseMove);
  
        this.Controls.Add(btn);
  
      }
      Point ilkKonum;
      bool butonSuruklenmeDurumu = false;
      void btn_mouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
      {
        seciliButton = (Button)sender;
  
        butonSuruklenmeDurumu = true;
        ilkKonum = e.Location;
        seciliButton.Cursor = Cursors.SizeAll;
      }
  
      void btn_mouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
      {
        butonSuruklenmeDurumu = false;
        seciliButton.Cursor = Cursors.Default;
      }
  
      void btn_mouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
      {
        seciliButton = (Button)sender;
  
        if (butonSuruklenmeDurumu)
        {
          seciliButton.Left = e.X + seciliButton.Left - (ilkKonum.X);
          seciliButton.Top = e.Y + seciliButton.Top - (ilkKonum.Y);
        }
      }

  1 Ekim 2016 Cumartesi 05:49
 • teşekkür ederim.

  benim yapmak istediğim şöyle. bir tane ana butonu olacak. o butonu sürükle bırak yaptığımda formun herhangi bir noktasında ikinci bir aynı özellikte butonumun olmasını istiyorum. 

  • Düzenleyen symkontrol 1 Ekim 2016 Cumartesi 07:32
  1 Ekim 2016 Cumartesi 07:28
 • O zaman sürüklenme işi bittikten sonra ilk konuma yeni buton koyabiliriz.

  Yukarıdaki kodda yapılacak değişiklik şu olmalı.

  void btn_mouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
  {
  butonSuruklenmeDurumu = false;
  seciliButton.Cursor = Cursors.Default;
  kopyaButonuEkle(ilkKonum);
  }
  
  prive void kopyaButonEkle(Point ilkKonumu)
  {
  Button btn = new Button();
  btn.Text = seciliButon.text;
  btn.Location = new Location(ilkKonumu);
  this.Control.Add(btn);
  }


  • Yanıt Olarak Öneren AhmetÜMİT 9 Ekim 2016 Pazar 18:17
  • Yanıt Önerisini Geri Alan AhmetÜMİT 9 Ekim 2016 Pazar 18:17
  6 Ekim 2016 Perşembe 10:20