none
System.Data.OleDb.OleDbException: 'Gerekli bir veya daha fazla parametre için girilen değer yok.' Hatası RRS feed

 • Soru

 • Merhaba, her şeyi kontrol etmeme rağmen böyle bir hata alıyorum

      private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=dbdwt1.accdb");
        DataTable dt = new DataTable();
        OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter("select * from brands ", con);
        da.Fill(dt);
        listBox1.ValueMember = "id";
        listBox1.DisplayMember = "nm";
  
        listBox1.DataSource = dt;
  
        DataTable dta = new DataTable();
        OleDbDataAdapter daa = new OleDbDataAdapter("select * from products ", con);
        daa.Fill(dta);
  
        listBox2.ValueMember = "id";
        listBox2.DisplayMember = "nm";
  
        listBox2.DataSource = dta;
  
  
  
        DataTable dtb = new DataTable();
        OleDbDataAdapter dab = new OleDbDataAdapter("select * from producttypes ", con);
        dab.Fill(dtb);
  
        listBox3.ValueMember = "id";
        listBox3.DisplayMember = "nm";
  
        listBox3.DataSource = dtb;
  
  
  
  
      }
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  private void ListBox2_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
      {
        if (listBox2.SelectedIndex != -1)
        {
          DataTable dta = new DataTable();
          OleDbDataAdapter das = new OleDbDataAdapter("select * from alltypec where model = " + listBox2.SelectedItem, con);
          das.Fill(dta);
  
          listBox5.DisplayMember = "turn";
          listBox5.DataSource = dta;
  
  
          DataTable dtb = new DataTable();
          OleDbDataAdapter dasb = new OleDbDataAdapter("select * from allmodel where model = " + listBox2.SelectedValue, con);
          dasb.Fill(dtb);
  
          listBox6.DisplayMember = "modeln";
          listBox6.DataSource = dtb;
  
  
  
          DataTable dty = new DataTable();
          OleDbDataAdapter day = new OleDbDataAdapter("select * from products ", con);
          day.Fill(dty);
          listBox9.ValueMember = "kod";
          listBox9.DisplayMember = "nm";
  
          listBox9.DataSource = dty;
          panel1.Hide();
          panel3.Show();
        }
      }

  aynı şekilde çalışan diğerleri sorunsuz olmasına rağmen böyle bir hata alıyorum

  16 Temmuz 2019 Salı 12:23

Tüm Yanıtlar

 • Hatalı bir sekilde SQL cümlesi calistirmaya calisiyorsunuz, ne yazık ki hala Boyle ornek veren yerler var :(

  ASLA ve ASLA, "select ..."+... tarzinda SQL cumlesi yazmayınız, sadece basinizi agritir, ne zaman agritacagi belli olmaz.

  listBox2.SelectedItem'in tipi belli degil, her ne ise once ona cast edin:

  var aranan = listBox2.SelectedItem as string; // asil tipi her ne ise
  
  if (aranan != null)
  {
   DataTable dta = new DataTable();
   OleDbDataAdapter das = new OleDbDataAdapter("select * from alltypec where model = @model", "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=dbdwt1.accdb");
   das.SelectCommand.Parameters.Add("@model", OleDbType.VarChar).Value = aranan; 
   das.Fill(dta);
  }
  gibi yazabilirsiniz. Bu arada, tavsiyem con gibi bir baglantiyi yaratıp ortalıkta tutmayın, onun yerine connectionstring kullanın.  How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.


  16 Temmuz 2019 Salı 14:30
  Yanıtlayıcı