none
Aynı verileri tek satır haline getirmek RRS feed

 • Soru

 • Merhaba Arkadaşlar,

  Aşağıda kod bölümünü girmeye çalıştım.

  AS StockCode na göre aynı gelen Kodları nasıl tek satırda gösterebilirim.DISTINCT fonsksiyonu denedim hata verdi. 

   

   


  SELECT * FROM (
     SELECT stok.sto_model_kodu AS CategoryCode,stok.sto_hammadde_kodu AS StockCode,stok.sto_yabanci_isim AS ModelName,
     ISNULL(stok_marka.mrk_ismi,' ') AS Manufacture,ISNULL(CAST(stok_fiyat.sfiyat_fiyati AS FLOAT),0) AS Price,ISNULL(CAST(stok_fiyat.sfiyat_fiyati AS FLOAT),0) AS ListPrice,
     CAST(ISNULL((stok_depo.DEPO_10+stok_depo.DEPO_1+stok_depo.DEPO_2+stok_depo.DEPO_3+stok_depo.DEPO_6+stok_depo.DEPO_7
     +stok_depo.DEPO_8+stok_depo.DEPO_10+stok_depo.DEPO_12+stok_depo.DEPO_14+stok_depo.DEPO_20
     ),0) AS INT) AS UnitInStock,
     (CASE WHEN sto_pasif_fl = 0 THEN CAST(1 AS BIT) ELSE CAST(0 AS BIT) END) AS IsEnabled,
     dbo.fn_VergiYuzde(stok.sto_perakende_vergi) AS KDV,
     (CASE stok_fiyat.sfiyat_doviz
     WHEN 0 THEN 'TL'
     WHEN 1 THEN 'USD'
     WHEN 2 THEN 'EUR'
     WHEN 6 THEN 'CHR' ELSE 'TL' END) AS CurrencyType,
     CAST(1 AS INT) AS Desi
     FROM STOKLAR stok
     LEFT JOIN STOK_MARKALARI stok_marka ON stok.sto_marka_kodu = stok_marka.mrk_kod
     INNER JOIN STOK_SATIS_FIYAT_LISTELERI stok_fiyat ON stok.sto_kod = stok_fiyat.sfiyat_stokkod
     INNER JOIN dbo.FM_WEB_DEPO_MEVCUT_2 stok_depo ON stok.sto_kod = stok_depo.STOK
     LEFT JOIN STOK_ANAHAMMADDELERI stok_ana ON stok.sto_kod=stok_ana.ahm_kodu
     
     
     --INNER JOIN STOK_DEPO_DETAYLARI stok_depo ON stok.sto_kod = stok_depo.sdp_depo_kod
     WHERE stok_fiyat.sfiyat_listesirano IN(1)-- AND stok_fiyat.sfiyat_deposirano IN({1}) AND stok_depo.sdp_depo_no IN ({1})
     ) AS URUNLER --WHERE URUNLER.UnitInStock > 0
  


   

  29 Eylül 2011 Perşembe 14:29

Yanıtlar

 • Bende bunu geliştirdim :)

  Sende bi dener misin?

  --DISTINCT StockCode,CategoryCode,ModelName,Manufacture,Price,ListPrice,UnitInStock,IsEnabled,KDV,Desi 
  SELECT DISTINCT StockCode,CategoryCode,Manufacture,ModelName,Price,ListPrice,IsEnabled,KDV,CurrencyType,Desi FROM (
     SELECT stok.sto_hammadde_kodu AS StockCode,
  			 stok.sto_model_kodu AS CategoryCode,
  			 stok.sto_isim,
  			 stok.sto_yabanci_isim AS ModelName,
  			 stok.sto_kod AS StokNo,
  			 ISNULL(stok_marka.mrk_ismi,' ') AS Manufacture,
  			 ISNULL(CAST(stok_fiyat.sfiyat_fiyati *(1 + dbo.fn_VergiYuzde(stok.sto_perakende_vergi) /100) AS FLOAT),0)AS Price,
  			 ISNULL(CAST(stok_fiyat.sfiyat_fiyati*(1 + (dbo.fn_VergiYuzde(stok.sto_perakende_vergi))/100) AS FLOAT),0) AS ListPrice,
  		(CASE WHEN sto_pasif_fl = 0 THEN CAST(1 AS BIT) ELSE CAST(0 AS BIT) END) AS IsEnabled,
  			dbo.fn_VergiYuzde(stok.sto_perakende_vergi) AS KDV,
  			(CASE stok_fiyat.sfiyat_doviz
  			 WHEN 0 THEN 'TL'
  			 WHEN 1 THEN 'USD'
  			 WHEN 2 THEN 'EUR'
  			 WHEN 6 THEN 'CHR' ELSE 'TL' END) AS CurrencyType,
  			 CAST(1 AS INT) AS Desi,
  			 MAX(stok.sto_kod)AS TT 
     FROM STOKLAR stok
     LEFT JOIN STOK_MARKALARI stok_marka ON stok.sto_marka_kodu = stok_marka.mrk_kod
     INNER JOIN STOK_SATIS_FIYAT_LISTELERI stok_fiyat ON stok.sto_kod = stok_fiyat.sfiyat_stokkod
     --INNER JOIN dbo.FM_WEB_DEPO_MEVCUT_2 stok_depo ON stok.sto_kod = stok_depo.STOK
     LEFT OUTER JOIN STOK_ANAHAMMADDELERI stok_ana ON stok.sto_kod=stok_ana.ahm_kodu
     --INNER JOIN STOK_DEPO_DETAYLARI stok_depo ON stok.sto_kod = stok_depo.sdp_depo_kod
     WHERE stok_fiyat.sfiyat_listesirano IN(1) AND stok.sto_hammadde_kodu<>'' --AND stok_fiyat.sfiyat_deposirano IN(1) AND stok_depo.sdp_depo_no IN (1)
    GROUP BY stok.sto_hammadde_kodu,stok.sto_model_kodu,stok.sto_isim,stok.sto_yabanci_isim,stok_marka.mrk_ismi,stok_fiyat.sfiyat_fiyati
    --,stok_depo.DEPO_10,stok_depo.DEPO_1,stok_depo.DEPO_2,stok_depo.DEPO_3,stok_depo.DEPO_6,stok_depo.DEPO_7
    -- ,stok_depo.DEPO_8,stok_depo.DEPO_10,stok_depo.DEPO_12,stok_depo.DEPO_14,stok_depo.DEPO_20,stok.sto_pasif_fl,stok_fiyat.sfiyat_doviz,
     , stok.sto_perakende_vergi,stok.sto_kod,sto_pasif_fl,stok_fiyat.sfiyat_doviz
    ) AS T WHERE T.StockCode <> ''
      --WHERE URUNLER.UnitInStock > 0
  


  • Yanıt Olarak İşaretleyen Emre Gunerturk 3 Ekim 2011 Pazartesi 09:03
  1 Ekim 2011 Cumartesi 08:21

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba aşağıdaki kodu denemisiniz?

  select * from (
  SELECT *,ROW_NUMBER() over(partition by StockCode order by CategoryCode) sira FROM (
     SELECT stok.sto_model_kodu AS CategoryCode,stok.sto_hammadde_kodu AS StockCode,stok.sto_yabanci_isim AS ModelName,
     ISNULL(stok_marka.mrk_ismi,' ') AS Manufacture,ISNULL(CAST(stok_fiyat.sfiyat_fiyati AS FLOAT),0) AS Price,ISNULL(CAST(stok_fiyat.sfiyat_fiyati AS FLOAT),0) AS ListPrice,
     CAST(ISNULL((stok_depo.DEPO_10+stok_depo.DEPO_1+stok_depo.DEPO_2+stok_depo.DEPO_3+stok_depo.DEPO_6+stok_depo.DEPO_7
     +stok_depo.DEPO_8+stok_depo.DEPO_10+stok_depo.DEPO_12+stok_depo.DEPO_14+stok_depo.DEPO_20
     ),0) AS INT) AS UnitInStock,
     (CASE WHEN sto_pasif_fl = 0 THEN CAST(1 AS BIT) ELSE CAST(0 AS BIT) END) AS IsEnabled,
     dbo.fn_VergiYuzde(stok.sto_perakende_vergi) AS KDV,
     (CASE stok_fiyat.sfiyat_doviz
     WHEN 0 THEN 'TL'
     WHEN 1 THEN 'USD'
     WHEN 2 THEN 'EUR'
     WHEN 6 THEN 'CHR' ELSE 'TL' END) AS CurrencyType,
     CAST(1 AS INT) AS Desi
     FROM STOKLAR stok
     LEFT JOIN STOK_MARKALARI stok_marka ON stok.sto_marka_kodu = stok_marka.mrk_kod
     INNER JOIN STOK_SATIS_FIYAT_LISTELERI stok_fiyat ON stok.sto_kod = stok_fiyat.sfiyat_stokkod
     INNER JOIN dbo.FM_WEB_DEPO_MEVCUT_2 stok_depo ON stok.sto_kod = stok_depo.STOK
     LEFT JOIN STOK_ANAHAMMADDELERI stok_ana ON stok.sto_kod=stok_ana.ahm_kodu
     
     
     --INNER JOIN STOK_DEPO_DETAYLARI stok_depo ON stok.sto_kod = stok_depo.sdp_depo_kod
     WHERE stok_fiyat.sfiyat_listesirano IN(1)-- AND stok_fiyat.sfiyat_deposirano IN({1}) AND stok_depo.sdp_depo_no IN ({1})
     ) AS URUNLER --WHERE URUNLER.UnitInStock > 0
  ) t where sira=1
  


  30 Eylül 2011 Cuma 17:30
 • Bende bunu geliştirdim :)

  Sende bi dener misin?

  --DISTINCT StockCode,CategoryCode,ModelName,Manufacture,Price,ListPrice,UnitInStock,IsEnabled,KDV,Desi 
  SELECT DISTINCT StockCode,CategoryCode,Manufacture,ModelName,Price,ListPrice,IsEnabled,KDV,CurrencyType,Desi FROM (
     SELECT stok.sto_hammadde_kodu AS StockCode,
  			 stok.sto_model_kodu AS CategoryCode,
  			 stok.sto_isim,
  			 stok.sto_yabanci_isim AS ModelName,
  			 stok.sto_kod AS StokNo,
  			 ISNULL(stok_marka.mrk_ismi,' ') AS Manufacture,
  			 ISNULL(CAST(stok_fiyat.sfiyat_fiyati *(1 + dbo.fn_VergiYuzde(stok.sto_perakende_vergi) /100) AS FLOAT),0)AS Price,
  			 ISNULL(CAST(stok_fiyat.sfiyat_fiyati*(1 + (dbo.fn_VergiYuzde(stok.sto_perakende_vergi))/100) AS FLOAT),0) AS ListPrice,
  		(CASE WHEN sto_pasif_fl = 0 THEN CAST(1 AS BIT) ELSE CAST(0 AS BIT) END) AS IsEnabled,
  			dbo.fn_VergiYuzde(stok.sto_perakende_vergi) AS KDV,
  			(CASE stok_fiyat.sfiyat_doviz
  			 WHEN 0 THEN 'TL'
  			 WHEN 1 THEN 'USD'
  			 WHEN 2 THEN 'EUR'
  			 WHEN 6 THEN 'CHR' ELSE 'TL' END) AS CurrencyType,
  			 CAST(1 AS INT) AS Desi,
  			 MAX(stok.sto_kod)AS TT 
     FROM STOKLAR stok
     LEFT JOIN STOK_MARKALARI stok_marka ON stok.sto_marka_kodu = stok_marka.mrk_kod
     INNER JOIN STOK_SATIS_FIYAT_LISTELERI stok_fiyat ON stok.sto_kod = stok_fiyat.sfiyat_stokkod
     --INNER JOIN dbo.FM_WEB_DEPO_MEVCUT_2 stok_depo ON stok.sto_kod = stok_depo.STOK
     LEFT OUTER JOIN STOK_ANAHAMMADDELERI stok_ana ON stok.sto_kod=stok_ana.ahm_kodu
     --INNER JOIN STOK_DEPO_DETAYLARI stok_depo ON stok.sto_kod = stok_depo.sdp_depo_kod
     WHERE stok_fiyat.sfiyat_listesirano IN(1) AND stok.sto_hammadde_kodu<>'' --AND stok_fiyat.sfiyat_deposirano IN(1) AND stok_depo.sdp_depo_no IN (1)
    GROUP BY stok.sto_hammadde_kodu,stok.sto_model_kodu,stok.sto_isim,stok.sto_yabanci_isim,stok_marka.mrk_ismi,stok_fiyat.sfiyat_fiyati
    --,stok_depo.DEPO_10,stok_depo.DEPO_1,stok_depo.DEPO_2,stok_depo.DEPO_3,stok_depo.DEPO_6,stok_depo.DEPO_7
    -- ,stok_depo.DEPO_8,stok_depo.DEPO_10,stok_depo.DEPO_12,stok_depo.DEPO_14,stok_depo.DEPO_20,stok.sto_pasif_fl,stok_fiyat.sfiyat_doviz,
     , stok.sto_perakende_vergi,stok.sto_kod,sto_pasif_fl,stok_fiyat.sfiyat_doviz
    ) AS T WHERE T.StockCode <> ''
      --WHERE URUNLER.UnitInStock > 0
  


  • Yanıt Olarak İşaretleyen Emre Gunerturk 3 Ekim 2011 Pazartesi 09:03
  1 Ekim 2011 Cumartesi 08:21