none
soket programlama RRS feed

 • Genel Tartışma

 • merhaba arkadaşlar

  Aşağıdaki program cccam Line kontrol programıdır.Program düzgün bir şekilde çalışıyor sorunşuki ne yazıkki

  program çalıştırıldığında sadece bir adet Cccam Line  satırını kontrol ediyor ikinci bir kontrole izin vermiyor.

  Amaçımın kendimi geliştirmek olduğunu baştan söylemeliyim.Burda merak ettiğim iki soru var

  1:aynı servere program çalıştırıldıktan sonra tekrar kapatıp açmadan birden fazla sorgu nasıl yaptırabileceğimiz veya

  Diğerinin sorgulaması bittikten sonra programı kapatmadan başka bir servere nasıl sorgulama yaptırabileceğimiz.

  2:programın CryptoBlock.cs sine neden ihtiyaç duyulmuş Cryptolama yapılmadan bu iş olmazmı.

  Teşekkür ederim

  Program.cs

  using System;
  using System.IO;
  using System.Net.Sockets;
  using System.Security.Cryptography;
  using System.Text;
  
  namespace ConsoleApplication
  {
    public class Program
    {
      private static readonly CryptoBlock ReceiveBlock = new CryptoBlock();
      private static readonly CryptoBlock SendBlock = new CryptoBlock();
      private static readonly Socket Socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
  
      static void Main(string[] args)
      {
        var server = "srv.server.com";
        var port = 9999;
        var username = "user";
        var password = "pass";
        try
        {
          Socket.Connect(server, port);
  
          var helloBytes = new byte[16];
          Socket.Receive(helloBytes);
          Console.WriteLine("Received hello: " + Encoding.UTF8.GetString(helloBytes));
  
          if (!CheckConnectionChecksum(helloBytes, 16))
          {
            throw new Exception("Wrong connection Checksum");
          }
          
          CryptoBlock.cc_crypt_xor(helloBytes);
  
          SHA1 sha = new SHA1Managed();
          var sha1Hash = sha.ComputeHash(helloBytes);
  
          //Init receive cripto block
          ReceiveBlock.cc_crypt_init(sha1Hash, 20);
          ReceiveBlock.cc_decrypt(helloBytes, 16);
  
          //Init send cripto block
          SendBlock.cc_crypt_init(helloBytes, 16);
          SendBlock.cc_decrypt(sha1Hash, 20);
  
          SendMsg(20, sha1Hash); //Handshake
  
          byte[] userName = new byte[20];
          Array.Copy(GetBytes(username), userName, GetBytes(username).Length);
          SendMsg(20, userName); //Send username in a padded array of 20 bytes
  
          byte[] pwd = new byte[password.Length];
          Array.Copy(GetBytes(password), pwd, GetBytes(password).Length);
          SendBlock.cc_encrypt(pwd, pwd.Length); //encript psw in cripto block
  
          byte[] cCcam = { Convert.ToByte('C'), Convert.ToByte('C'), Convert.ToByte('c'),
            Convert.ToByte('a'), Convert.ToByte('m'), 0 };
          SendMsg(6, cCcam); //Send "CCcam" with password encripted block
  
          try
          {
            byte[] receiveBytes = new byte[20];
            var recvCount = Socket.Receive(receiveBytes);
  
            if (recvCount > 0)
            {
              ReceiveBlock.cc_decrypt(receiveBytes, 20);
  
              Console.WriteLine(Encoding.Default.GetString(receiveBytes).Replace("\0", "") == "CCcam"
                ? "SUCCESS!"
                : "Wrong ACK received!");
            }
            else
            {
              Console.WriteLine("Wrong username/password");
            }
          }
          catch (Exception)
          {
            Console.WriteLine("Wrong username/password");
          }
        }
        catch (Exception)
        {
          Console.WriteLine("Failed to connect");
        }
        Socket.Close();
      }
      
      private static bool CheckConnectionChecksum(byte[] buf, int len)
      {
        if (len == 16)
        {
          byte sum1 = (byte)(buf[0] + buf[4] +buf[8]);
          byte sum2 = (byte)(buf[1] + buf[5] + buf[9]);
          byte sum3 = (byte)(buf[2] + buf[6] + buf[10]);
          byte sum4 = (byte)(buf[3] + buf[7] + buf[11]);
  
          var valid = (sum1 == buf[12]) && (sum2 == buf[13]) && (sum3 == buf[14]) && (sum4 == buf[15]);
          return valid;
        }
        return false;
      }
      private static byte[] GetBytes(string str)
      {
        byte[] bytes = new byte[str.Length * sizeof(char)];
        Buffer.BlockCopy(str.ToCharArray(), 0, bytes, 0, bytes.Length);
        return Encoding.ASCII.GetBytes(str);
      }
  
      private static void SendMsg(int len, byte[] data)
      {
        SendBlock.cc_encrypt(data, len);
  
        try
        {
          Socket.Send(data);
        }
        catch (IOException e)
        {
          Console.WriteLine("Connection closed while sending");
          Socket.Close();
        }
      }
    }
  }

  CryptoBlock.cs

  namespace ConsoleApplication
  {
    public class CryptoBlock
    {
      private readonly int[] _keytable;
      private int _state;
      private int _counter;
      private int _sum;
  
      public CryptoBlock()
      {
        _keytable = new int[256];
        _state = 0;
        _counter = 0;
        _sum = 0;
      }
  
      public void cc_crypt_init(byte[] key, int len)
      {
        int i;
        for (i = 0; i < 256; i++) _keytable[i] = i;
        int j = 0;
        for (i = 0; i < 256; i++)
        {
          j = 0xff & (j + key[i % len] + _keytable[i]);
          // Swap
          int k = _keytable[i];
          _keytable[i] = _keytable[j];
          _keytable[j] = k;
        }
  
        _state = key[0];
        _counter = 0;
        _sum = 0;
      }
  
      public static void cc_crypt_xor(byte[] data)
      {
        string cccam = "CCcam";
        for (sbyte i = 0; i < 8; i++)
        {
          data[8 + i] = (byte)(i * data[i]);
          if (i < 5) data[i] ^= (byte)cccam[i];
        }
      }
  
      public void cc_encrypt(byte[] data, int len)
      {
        for (int i = 0; i < len; i++)
        {
          _counter = 0xff & (_counter + 1);
          _sum += _keytable[_counter];
  
          sbyte k = (sbyte)_keytable[_counter];
          _keytable[_counter] = _keytable[_sum & 0xFF];
          _keytable[_sum & 0xFF] = k;
  
          sbyte z = (sbyte)data[i];
          data[i] = (byte)(z ^ _keytable[_keytable[_counter & 0xFF] + _keytable[_sum & 0xFF] & 0xFF] ^ _state);
          _state = 0xff & (_state ^ z);
        }
      }
  
      public void cc_decrypt(byte[] data, int len)
      {
        for (int i = 0; i < len; i++)
        {
          _counter = 0xff & (_counter + 1);
          _sum += _keytable[_counter];
  
          sbyte k = (sbyte)_keytable[_counter];
          _keytable[_counter] = _keytable[_sum & 0xFF];
          _keytable[_sum & 0xFF] = k;
  
          sbyte z = (sbyte)data[i];
          data[i] = (byte)(z ^ _keytable[_keytable[_counter] + _keytable[_sum & 0xFF] & 0xFF] ^ _state);
          z = (sbyte)data[i];
          _state = 0xff & (_state ^ z);
        }
      }
    }
  }

  20 Ocak 2017 Cuma 11:19

Tüm Yanıtlar