none
ASP.NET Repeater Checkbox RRS feed

 • Genel Tartışma

 • ASP.NET ile Repeaterda kayıtlarımı listeliyorum.Kayıtın yanına checkbox koydum bir tanede link buton koydum sil isimli .Sil link butonuna tıklayınca if koşuluna giriyor.Tek sorun id 0 dönüyor id ye erişemiyorum.

   int id = Convert.ToInt32(((CheckBox)e.Item.FindControl("CheckBox1")));  Hatalı satır.Kodlar aşağıda yer alıyor

  if (e.CommandArgument.Equals("sil"))
          {
              //Repeater'ın içindeki Sil isimli LinkButton'u bulup, değerini id isimli değişkene atadık.
              int id = Convert.ToInt32(((CheckBox)e.Item.FindControl("CheckBox1")));


              vt.cmd("DELETE FROM AdminGiris WHERE ID =" + id);

              //doldur isimli metodumuzu çağırarak repeatera verileri tekrar dolduruyoruz.
              doldur();
          }


  21 Kasım 2015 Cumartesi 20:49