none
sql case içnde where kullanmak RRS feed

 • Soru

 • merhaba c# tarafından tablonun bir kolonuna değer göndermem lazım

  GECERLI = 1 aktif olanlar

  GECERLI = 0 aktif olmayanlar

  GECERLI = NULL gönderirsem her ikisinide dökmesi gerekiyor case içine girdim ancak her ikisini döktürmem için in kullanmam lazım nasıl yapıcagımı bulamadım bu şekilde denedim ama GECERLI= olduğundan in kabul etmiyor

   PROCEDURE SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID (ARSA_ID IN VARCHAR2,GECERLI IN VARCHAR2, CUR_EKSPERTIZ_ICERIK OUT SYS_REFCURSOR) AS
   BEGIN
    OPEN CUR_EKSPERTIZ_ICERIK FOR
    SELECT DISTINCT ICERIK.*,ARSA.*
    FROM T_TEM_EKSPERTIZ_ICERIK ICERIK  
     left outer join T_TEM_ARSA ARSA on ICERIK.GAYRIMENKUL_ID = ARSA.ARSA_ID 
     
     WHERE ICERIK.GECERLI =
     CASE 
       WHEN SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID.GECERLI='1'  THEN '1' ELSE '0'   
       WHEN SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID.GECERLI=is null THEN ICERIK.GECERLI IN('1','0')
       END
       AND ICERIK.GAYRIMENKUL_TURU='741285C1-441C-419B-9982-B3B0D554F367'
       AND ICERIK.GAYRIMENKUL_ID IN
         (SELECT *
          FROM TABLE(FN_SPLIT(SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID.ARSA_ID, ',')));
   END SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID;

  23 Ağustos 2013 Cuma 10:49

Yanıtlar

 • sorunu şu şekilde çözdüm birinin işine yarayabilir

  PROCEDURE SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID (ARSA_ID IN VARCHAR2,DURUMU IN VARCHAR2, CUR_EKSPERTIZ_ICERIK OUT SYS_REFCURSOR) as 
   
   BEGIN
   
    OPEN CUR_EKSPERTIZ_ICERIK FOR
    
    SELECT DISTINCT ICERIK.*,ARSA.* 
    FROM T_TEM_EKSPERTIZ_ICERIK ICERIK  
     left outer join T_TEM_ARSA ARSA on ICERIK.GAYRIMENKUL_ID = ARSA.ARSA_ID  
    WHERE
  ((SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID.DURUMU is null and ICERIK.GECERLI in ('1','0'))
  or (SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID.DURUMU = '0' and ICERIK.GECERLI = '0') 
   or (SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID.DURUMU = '1' and ICERIK.GECERLI = '1'))
    AND ICERIK.GAYRIMENKUL_TURU='741285C1-441C-419B-9982-B3B0D554F367'
       AND ICERIK.GAYRIMENKUL_ID IN
         (SELECT *
          FROM TABLE(FN_SPLIT(SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID.ARSA_ID, ',')));
    
      
   END SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID;

  • Yanıt Olarak İşaretleyen mustafa3434 27 Ağustos 2013 Salı 09:00
  27 Ağustos 2013 Salı 08:52

Tüm Yanıtlar

 • Merhaba Emin,

  Aşağıdaki gibi bir kod işini görebilir mi?

   declare @val smallint
   set @val = 1
   set @val = 0
   set @val = null
   select * 
   from casetable
   where
  	@val is null or
  	val =
  	  case when @val = 1 then 1
  		 when @val = 0 then 0
  		end
  
  NULL koşulu için ayrı bir ifade var ve diğer koşulları kontrol ettiğimiz CASE bölümüne OR ile bağlı


  SQL Server, SQL Server 2012 Denali and T-SQL Tutorials

  23 Ağustos 2013 Cuma 12:13
 • alper teşekkürler ancak null değer geldiğinde

  where val=null olarak bir döküm alamıycağım için bu şekilde çalışmıyacaktır

  23 Ağustos 2013 Cuma 20:33
 • konu güncel
  26 Ağustos 2013 Pazartesi 10:23
 • sorunu şu şekilde çözdüm birinin işine yarayabilir

  PROCEDURE SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID (ARSA_ID IN VARCHAR2,DURUMU IN VARCHAR2, CUR_EKSPERTIZ_ICERIK OUT SYS_REFCURSOR) as 
   
   BEGIN
   
    OPEN CUR_EKSPERTIZ_ICERIK FOR
    
    SELECT DISTINCT ICERIK.*,ARSA.* 
    FROM T_TEM_EKSPERTIZ_ICERIK ICERIK  
     left outer join T_TEM_ARSA ARSA on ICERIK.GAYRIMENKUL_ID = ARSA.ARSA_ID  
    WHERE
  ((SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID.DURUMU is null and ICERIK.GECERLI in ('1','0'))
  or (SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID.DURUMU = '0' and ICERIK.GECERLI = '0') 
   or (SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID.DURUMU = '1' and ICERIK.GECERLI = '1'))
    AND ICERIK.GAYRIMENKUL_TURU='741285C1-441C-419B-9982-B3B0D554F367'
       AND ICERIK.GAYRIMENKUL_ID IN
         (SELECT *
          FROM TABLE(FN_SPLIT(SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID.ARSA_ID, ',')));
    
      
   END SP_GET_EKSPERTIZ_ICERIK_ARSAID;

  • Yanıt Olarak İşaretleyen mustafa3434 27 Ağustos 2013 Salı 09:00
  27 Ağustos 2013 Salı 08:52