none
C#Yazdırma Komutu

  Soru

 • Formdaki textbox ve comboboxların içeriklerinin print edilmesini nasıl yapabiliriz.Textbox ve combobox ların çıktısını nasıl alırız.

              

  private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              PrintDocument PD = new PrintDocument();
              PD.PrintPage += new PrintPageEventHandler(OnPrintDocument);

              try
              {
                  PD.Print();
              }
              catch
              {
                  Console.WriteLine("Yazıcı çıktısı alınamıyor...");
              }
              finally
              {
                  PD.Dispose();
              } 
          }
          private static void OnPrintDocument(object sender, PrintPageEventArgs e)
          {

              e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Red, 20, 20, 100, 100);
          } 
      }

  Bu şekilde yazdırma sayfası gözüküyor(İçi boş) Bu programda nasıl bir değişiklik yaparsak textbox ve comboboxdaki değerlerin çıktısı alınır.

  21 Haziran 2012 Perşembe 09:25

Yanıtlar

 • public int i=0;

   private void printDocument1_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e)
          {
              int x=135,y=135,say=100;
              System.Drawing.Printing.PageSettings p = printDocument1.DefaultPageSettings;
              //e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black,2),p.Margins.Left,125,p.PaperSize.Width-p.Margins.Right,125);
              e.Graphics.DrawString("Tc Kimlik No",this.label1.Font,Brushes.Black,100,130);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 150, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 150);
              e.Graphics.DrawString("Adı", this.label2.Font, Brushes.Black,100,160);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 175, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 175);
              e.Graphics.DrawString("Soyadı", this.label3.Font, Brushes.Black,100,185);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 200, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 200);
              e.Graphics.DrawString("Cep Telefonu", this.label4.Font, Brushes.Black, 100, 210);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 225, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 225);
              e.Graphics.DrawString("Pozisyon", this.label5.Font, Brushes.Black, 100, 235);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 250, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 250);
              e.Graphics.DrawString("Plaka No", this.label6.Font, Brushes.Black, 100, 260);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 275, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 275);
              e.Graphics.DrawString("Marka", this.label6.Font, Brushes.Black, 100, 285);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 300, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 300);
              e.Graphics.DrawString("Marka", this.label6.Font, Brushes.Black, 100, 310);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 300, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 325);


              while (i==0) {
                  //x += 25;

              string TcKimlikNo=textBox1.Text;
              string Adi = textBox2.Text;
              string Soyadi = textBox3.Text;
              string Ceptel = textBox4.Text;
              string Pozisyon = comboBox2.Text;
              string PlakaNo = textBox5.Text;
              string Marka = textBox6.Text;

              e.Graphics.DrawString(TcKimlikNo, this.label1.Font, Brushes.Black, 250,130);
              e.Graphics.DrawString(Adi, this.label2.Font, Brushes.Black, 250, 160);
              e.Graphics.DrawString(Soyadi, this.label3.Font, Brushes.Black, 250, 185);
              e.Graphics.DrawString(Ceptel, this.label4.Font, Brushes.Black, 250, 210);
              e.Graphics.DrawString(Pozisyon, this.label5.Font, Brushes.Black, 250, 235);
              e.Graphics.DrawString(PlakaNo, this.label6.Font, Brushes.Black, 250, 260);
              e.Graphics.DrawString(Marka, this.label7.Font, Brushes.Black, 250, 285);
              //e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, x+20, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, x+20);
              i++;
              if ((x + y + 20) > (p.PaperSize.Height + 80 - p.Margins.Bottom + 80))
              {
                  e.HasMorePages = true;
                  break;
              }
              }
              if (i >= say) {
                  e.HasMorePages = false;
                  i = 0;
              }
          }

     private void yazdir_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              printDocument1.Print();
          }

  bu şekilde oluyor.

              
  21 Haziran 2012 Perşembe 21:18

Tüm Yanıtlar

 • private static void OnPrintDocument(object sender, PrintPageEventArgs e)
      {
        Font f = new Font(FontFamilies.SansSerif, 20F);
        e.Graphics.DrawRectangle(Pens.Red, 20, 20, 100, 100);
        e.Graphics.DrawString(TextBox1.Text, f, Brushes.Black, new PointF(30,30)); 
        e.Graphics.DrawString(TextBox2.Text, f, Brushes.Black, new PointF(30,50));
      } 
  buna benzer bir ilave ile kırmızı dörtgenin içine yazması gerekir

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  21 Haziran 2012 Perşembe 19:11
  Moderatör
 • public int i=0;

   private void printDocument1_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e)
          {
              int x=135,y=135,say=100;
              System.Drawing.Printing.PageSettings p = printDocument1.DefaultPageSettings;
              //e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black,2),p.Margins.Left,125,p.PaperSize.Width-p.Margins.Right,125);
              e.Graphics.DrawString("Tc Kimlik No",this.label1.Font,Brushes.Black,100,130);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 150, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 150);
              e.Graphics.DrawString("Adı", this.label2.Font, Brushes.Black,100,160);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 175, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 175);
              e.Graphics.DrawString("Soyadı", this.label3.Font, Brushes.Black,100,185);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 200, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 200);
              e.Graphics.DrawString("Cep Telefonu", this.label4.Font, Brushes.Black, 100, 210);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 225, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 225);
              e.Graphics.DrawString("Pozisyon", this.label5.Font, Brushes.Black, 100, 235);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 250, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 250);
              e.Graphics.DrawString("Plaka No", this.label6.Font, Brushes.Black, 100, 260);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 275, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 275);
              e.Graphics.DrawString("Marka", this.label6.Font, Brushes.Black, 100, 285);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 300, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 300);
              e.Graphics.DrawString("Marka", this.label6.Font, Brushes.Black, 100, 310);
              e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, 300, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, 325);


              while (i==0) {
                  //x += 25;

              string TcKimlikNo=textBox1.Text;
              string Adi = textBox2.Text;
              string Soyadi = textBox3.Text;
              string Ceptel = textBox4.Text;
              string Pozisyon = comboBox2.Text;
              string PlakaNo = textBox5.Text;
              string Marka = textBox6.Text;

              e.Graphics.DrawString(TcKimlikNo, this.label1.Font, Brushes.Black, 250,130);
              e.Graphics.DrawString(Adi, this.label2.Font, Brushes.Black, 250, 160);
              e.Graphics.DrawString(Soyadi, this.label3.Font, Brushes.Black, 250, 185);
              e.Graphics.DrawString(Ceptel, this.label4.Font, Brushes.Black, 250, 210);
              e.Graphics.DrawString(Pozisyon, this.label5.Font, Brushes.Black, 250, 235);
              e.Graphics.DrawString(PlakaNo, this.label6.Font, Brushes.Black, 250, 260);
              e.Graphics.DrawString(Marka, this.label7.Font, Brushes.Black, 250, 285);
              //e.Graphics.DrawLine(new Pen(Color.Black, 2), p.Margins.Left, x+20, p.PaperSize.Width - p.Margins.Right, x+20);
              i++;
              if ((x + y + 20) > (p.PaperSize.Height + 80 - p.Margins.Bottom + 80))
              {
                  e.HasMorePages = true;
                  break;
              }
              }
              if (i >= say) {
                  e.HasMorePages = false;
                  i = 0;
              }
          }

     private void yazdir_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              printDocument1.Print();
          }

  bu şekilde oluyor.

              
  21 Haziran 2012 Perşembe 21:18