none
C# VeriTabanı RRS feed

Tüm Yanıtlar

 • static string Query()
  {
  
    string dbName = "MyDatabase";
  
    string[] files = { Path.Combine(Application.StartupPath, dbName + ".mdf"), 
              Path.Combine(Application.StartupPath, dbName + ".ldf") };
  
    string query = "CREATE DATABASE " + dbName +
      " ON PRIMARY" +
      " (NAME = " + dbName + "_data," +
      " FILENAME = '" + files[0] + "'," +
      " SIZE = 3MB," +
      " MAXSIZE = 10MB," +
      " FILEGROWTH = 10%)" +
  
      " LOG ON" +
      " (NAME = " + dbName + "_log," +
      " FILENAME = '" + files[1] + "'," +
      " SIZE = 1MB," +
      " MAXSIZE = 5MB," +
      " FILEGROWTH = 10%)" +
      ";";
  
    return query;
  }

  using (var cmd = db.Connection.CreateCommand()) 
  { 
   cmd.CommandText = Query();
   var results = cmd.ExecuteReader();
  }
  test etmedim. ancak kısa bir arama yapın nette birçok örnek var.  11 Ekim 2017 Çarşamba 11:10
 • SIZE ve MaxSIZE ı belirtmek zorundamıyız?? Yani bunlar VeriTabanın Sınırlarını mı Belirliyor?? Bi de dbName yazan yerlere Textbox İçeriği Gelecek Değil mi ??
  12 Ekim 2017 Perşembe 06:18
 • Birçok örnek var aslında bunun için. evet textbox gelecek. eğer sqlcommand ile gönderecekseniz.

  en güzeli entity framework ile çözmeniz proje açıldığında database yoksa otomatik oluşturacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

  Ben genelde database'i uygulama klasörünün içerisinde bulundurup çalışma zamanında ismini değiştirerek bir kopyasını attach ediyroum. 

  istersen sana bu şekilde bir örnek yollayabilirim

  12 Ekim 2017 Perşembe 08:38
 • Sql Server içerisinbde Template Browser var orada database oluşturabileceğin bir örnek mevcut orayı kendine göre güncelleyebilirsin.
  12 Ekim 2017 Perşembe 08:40
 • Örneği Yollamanız Mümkün Müdür?? 

  15 Ekim 2017 Pazar 20:42