none
MVC DropdownList Seçilen Değeri Çekme Sorunu RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Hayırlı Günler,

  ViewBag.KatListe yi Düzenle motodu get olayında Viewa gönderiyorum ve

  @Html.DropDownList("KatListe") ile veriyi çekiyorum. lakin dropdownda değişiklik yapıp bunu veritabanına kayıt ederken başarılı olamıyorum ve dropdown boş geliyor.

   public ActionResult Duzenle(int id)
      {
        using (Test db = new Test())
        {
          LisansModel model = new LisansModel();
          model.Lisans= db.Lisanslar.Include("LisansKategorisi").FirstOrDefault(x => x.Id == id);
          ViewBag.KatListe = new SelectList(db.LisansKategorileri, "Id", "Ad", model.Lisans.LisansKategorisi).ToList();
          return View(model);
        }
  
      }
      [HttpPost]
      public ActionResult Duzenle(Lisans ls)
      {
        using (Test db = new Test())
        {
          var veri = db.Lisanslar.Include("LisansKategorisi").FirstOrDefault(x => x.Id == ls.Id);
          veri.UrunAdi = ls.UrunAdi;
          veri.LisansNosu = ls.LisansNosu;
          veri.LisansKategorisi = ls.LisansKategorisi;
          db.SaveChanges();
          return RedirectToAction("Lisanslar");
        }
  
      }

  1 Şubat 2017 Çarşamba 06:31

Tüm Yanıtlar