none
asp.net c# gridview başlangıç değeri RRS feed

 • Soru

 • Tablom şöyle;

  Müşteri LİSTESİ

  -------------------

     xxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxx

  ben şöyle yapamıyorum bir türlü

     ID        Müşteri LİSTESİ

    ----         -------------------

       1          xxxxxxxxxxxxxx

        2         xxxxxxxxxxxx

         3       xxxxxxxxxxxxxx

  veritabanındaki idsini almıyorum kendim gelen veriyi sıralamaya çalışıyorum.yardım''''

  3 Temmuz 2013 Çarşamba 13:16

Tüm Yanıtlar

 • bilgileri uzak veritabanından alıyorum.localden değil.
  3 Temmuz 2013 Çarşamba 13:18
 • Tablonda Id alanı yok mu?!?!!? Sıralama derken neye göre sıralama a-z sıralama mı? yoksa sadece yanlarına sıra no mu yazmak istiyorsunuz? öylese;

  Linq ile yapabilirsin;

  int c = 0;
  gridView1.DataSource = çektiğinVeriler.Select(p=> new { @SıraNo = ++c, @Ad = p["MüşteriAdı"].ToString() }).ToList();


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  3 Temmuz 2013 Çarşamba 13:37
  Moderatör
 • çektiğinVeriler == buraya tam olarak ne yazmam lazım linq bilmiyorum.

     SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT ")

  burdaki "da" mı gelicek.???

  3 Temmuz 2013 Çarşamba 13:49
 • yok, o "da" ile bir DataTable doldurdunuz mu? Doldurduysanız o dataTable gelebilir, ancak önce Cast etmek gerekecek, şöyle;

  SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("SELECT... ");
  DataTable dt = new DataTable();
  da.Fill(dt);
  gridView1.DataSource = dt.Rows.Cast<DataRow>().Select(......);

  şeklinde.

  Not: Müşteri adı alanına databasedeki alan adını yazmalısınız.


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  3 Temmuz 2013 Çarşamba 15:00
  Moderatör
 • public void data() 
      {
         
      
        SqlDataAdapter da;
        DataTable dt;
        
        da = new SqlDataAdapter("SELECT CustomerName FROM Customers where status=3 ", baglan.con);
        dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        DataRow dr = dt.NewRow();
        dt.Columns[0].ColumnName = "MÜŞTERİ LİSTESİ";
        GridView1.DataSource = dt;
  
        
  
        int c = 0;
  
        GridView1.DataSource = dt.Rows.Cast<DataRow>().Select(p => new { @SıraNo = ++c, @Ad = p["CustomerName"].ToString() }).ToList();
  
        GridView1.DataBind();
       
      }
      
  kodum bu ama çalıştırınca söyle bir hata geliyor. {'CustomerName' sütunu,  tablosuna ait değil.} diceksiniz ki alanlarını kontrol et.ettim. linq kodunu kaldırınca normal çalışıyor.yoksa ben mi yanlış yazıyorum.kodları bilemiyorum.

  4 Temmuz 2013 Perşembe 11:29
 • ColumnName'ini değiştirdiğiniz için olabilir. Linq dan vaz geçip, şunu da deneyebilirsiniz, sorgunuzu aşağıdaki gibi düzenleyip;

  SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY CustomerNam) as [Sıra No], CustomerName as [Müşteri Adı] FROM Customers where status=3

  GridView1.DataSource = dt.Rows;
  

  şeklinde set edebilirsiniz.


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  4 Temmuz 2013 Perşembe 13:28
  Moderatör
 • ben söyle ifade edeyim.

   ID        Müşteri LİSTESİ

    ----         -------------------

       1212         xxxxxxxxxxxxxx

       1231         xxxxxxxxxxxx

      13154      xxxxxxxxxxxxxx

  Burdaki  veriler belli bir şarta göre geldiği için.  id sinin 1 başlayıp artarak gitmesi gerekiyor.

  c# windows application yapı+yorum .Ama asp.net sorun veriyor.Söylediğiniz gibi de yaptım olmadı. 

  4 Temmuz 2013 Perşembe 21:05
 • bi göz atın...şuna
  6 Temmuz 2013 Cumartesi 14:16