none
Sqlite Entity Framework RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

  Sqlite Entity Framework öğrenmeye çalışıyorum. ufak bir insert işlemi yapmaya çalıştım ancak bu hatayı aldım acaba sebebi nedir yardımcı olsursanız sevinirim.

  27 Aralık 2015 Pazar 13:55

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • Asıl hata mesajı InnerException da yazıyormuş. Ordaki hata mesajını yazabilir misin?

  Her şeyi denediğin halde yapamadıysan henüz denemediğin şeyler var demektir.

  27 Aralık 2015 Pazar 14:13
 • Id Idendtity  ie kendin girmeye çalışınca hata veriyor olabilir ve null olmaması gereken bir değeri null giriyorsa veya fk ise olmayan bir fk giriyor isen de o hatayı veriyor olabilir
  27 Aralık 2015 Pazar 14:16
 • Asıl hata mesajı InnerException da yazıyormuş. Ordaki hata mesajını yazabilir misin?

  Her şeyi denediğin halde yapamadıysan henüz denemediğin şeyler var demektir.

  System.Data.Entity.Infrastructure.DbUpdateException was unhandled
    HResult=-2146233087
    Message=An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details.
    Source=EntityFramework
    StackTrace:
         konum: System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges()
         konum: System.Data.Entity.Internal.LazyInternalContext.SaveChanges()
         konum: System.Data.Entity.DbContext.SaveChanges()
         konum: WpfApplication2.MainWindow.button_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) C:\Users\ensar\Documents\Visual Studio 2015\Projects\WpfApplication2\WpfApplication2\MainWindow.xaml.cs içinde: satır 35
         konum: System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
         konum: System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
         konum: System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
         konum: System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
         konum: System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
         konum: System.Windows.Controls.Button.OnClick()
         konum: System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
         konum: System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
         konum: System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
         konum: System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
         konum: System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
         konum: System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
         konum: System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
         konum: System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
         konum: System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
         konum: System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
         konum: System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
         konum: System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
         konum: System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
         konum: System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
         konum: System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
         konum: System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
         konum: System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
         konum: System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
         konum: System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
         konum: System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
         konum: System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
         konum: MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
         konum: MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
         konum: System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
         konum: System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
         konum: System.Windows.Threading.Dispatcher.LegacyInvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Int32 numArgs)
         konum: MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
         konum: MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
         konum: System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
         konum: System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
         konum: System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
         konum: System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
         konum: System.Windows.Application.Run(Window window)
         konum: System.Windows.Application.Run()
         konum: WpfApplication2.App.Main() C:\Users\ensar\Documents\Visual Studio 2015\Projects\WpfApplication2\WpfApplication2\obj\Debug\App.g.cs içinde: satır 0
         konum: System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
         konum: System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
         konum: Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
         konum: System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
         konum: System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
         konum: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
         konum: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
         konum: System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
    InnerException:
         HResult=-2146233087
         Message=An error occurred while updating the entries. See the inner exception for details.
         Source=EntityFramework
         StackTrace:
              konum: System.Data.Entity.Core.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update()
              konum: System.Data.Entity.Core.EntityClient.Internal.EntityAdapter.<Update>b__2(UpdateTranslator ut)
              konum: System.Data.Entity.Core.EntityClient.Internal.EntityAdapter.Update[T](T noChangesResult, Func`2 updateFunction, Boolean throwOnClosedConnection)
              konum: System.Data.Entity.Core.EntityClient.Internal.EntityAdapter.Update(Boolean throwOnClosedConnection)
              konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.<SaveChangesToStore>b__33()
              konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.ExecuteInTransaction[T](Func`1 func, IDbExecutionStrategy executionStrategy, Boolean startLocalTransaction, Boolean releaseConnectionOnSuccess)
              konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.SaveChangesToStore(SaveOptions options, IDbExecutionStrategy executionStrategy)
              konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.<>c__DisplayClass28.<SaveChanges>b__25()
              konum: System.Data.Entity.Infrastructure.DefaultExecutionStrategy.Execute[TResult](Func`1 operation)
              konum: System.Data.Entity.Core.Objects.ObjectContext.SaveChanges(SaveOptions options)
              konum: System.Data.Entity.Internal.InternalContext.SaveChanges()
         InnerException:
              HResult=-2146232005
              Message=An error occurred while preparing the command definition. See the inner exception for details.
              Source=EntityFramework
              StackTrace:
                   konum: System.Data.Entity.Core.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.CreateCommand(DbModificationCommandTree commandTree)
                   konum: System.Data.Entity.Core.Mapping.Update.Internal.DynamicUpdateCommand.CreateCommand(Dictionary`2 identifierValues)
                   konum: System.Data.Entity.Core.Mapping.Update.Internal.DynamicUpdateCommand.Execute(Dictionary`2 identifierValues, List`1 generatedValues)
                   konum: System.Data.Entity.Core.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.Update()
              InnerException:
                   HResult=-2146233067
                   Message=Unable to update the EntitySet 'tablo' because it has a DefiningQuery and no <InsertFunction> element exists in the <ModificationFunctionMapping> element to support the current operation.
                   Source=System.Data.SQLite.EF6
                   StackTrace:
                        konum: System.Data.SQLite.EF6.DmlSqlGenerator.ExpressionTranslator.Visit(DbScanExpression expression)
                        konum: System.Data.Entity.Core.Common.CommandTrees.DbScanExpression.Accept(DbExpressionVisitor visitor)
                        konum: System.Data.SQLite.EF6.DmlSqlGenerator.GenerateInsertSql(DbInsertCommandTree tree, List`1& parameters)
                        konum: System.Data.SQLite.EF6.SqlGenerator.GenerateSql(SQLiteProviderManifest manifest, DbCommandTree tree, List`1& parameters, CommandType& commandType)
                        konum: System.Data.SQLite.EF6.SQLiteProviderServices.CreateCommand(DbProviderManifest manifest, DbCommandTree commandTree)
                        konum: System.Data.SQLite.EF6.SQLiteProviderServices.CreateDbCommandDefinition(DbProviderManifest manifest, DbCommandTree commandTree)
                        konum: System.Data.Entity.Core.Common.DbProviderServices.CreateDbCommandDefinition(DbProviderManifest providerManifest, DbCommandTree commandTree, DbInterceptionContext interceptionContext)
                        konum: System.Data.Entity.Core.Common.DbProviderServices.CreateCommandDefinition(DbCommandTree commandTree, DbInterceptionContext interceptionContext)
                        konum: System.Data.Entity.Core.Common.DbProviderServices.CreateCommand(DbCommandTree commandTree, DbInterceptionContext interceptionContext)
                        konum: System.Data.Entity.Core.Mapping.Update.Internal.UpdateTranslator.CreateCommand(DbModificationCommandTree commandTree)
                   InnerException:
  27 Aralık 2015 Pazar 18:12
 • Tabloda primary key olmayabilir mi?

  Her şeyi denediğin halde yapamadıysan henüz denemediğin şeyler var demektir.

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Ensar KARTAL 27 Aralık 2015 Pazar 19:43
  27 Aralık 2015 Pazar 19:11
 • Bazen kör oluyor insan. Teşekkürler.
  27 Aralık 2015 Pazar 19:43