none
Ajax ile Verileri Repeater a Yazdırma Sorunu RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Gelen verileri tablo oluşturup içine yazdırabiliyorum fakat repeater içine çekemiyorum yardımcı olursanız sevinirim yazdığım örnek kodlar aşağıda.

  <script type="text/javascript">
  
      $(function () {
  
        // Proxy created on the fly
        var job = $.connection.myHub;
  
        // Declare a function on the job hub so the server can invoke it
        job.client.displayStatus = function () {
          getData();
        };
  
        // Start the connection
        $.connection.hub.start();
        getData();
      });
  
      function getData() {
        var $tbl = $('#tbl');
        $.ajax({
          url: 'default.aspx/GetData',
          contentType: "application/json; charset=utf-8",
          dataType: "json",
          type: "POST",
          success: function (data) {
            debugger;
            if (data.d.length > 0) {
              var newdata = data.d;
  
              $tbl.empty();
              $tbl.append(' <tr><th>ID</th><th>Kullanıcı Adı</th><th>Şifre</th><th>SilindiMi</th></tr>');
              var rows = [];
  
              for (var i = 0; i < newdata.length; i++) {
                rows.push(' <tr><td>' + newdata[i].id + '</td><td>' + newdata[i].kullaniciAdi + '</td><td>' + newdata[i].sifre + '</td><td>' + newdata[i].silindiMi + '</td></tr>');
              }     
              $tbl.append(rows.join(''));
              
            }
          }
        });
      }
    </script>

  <form id="form1" runat="server">
      <div>
        <table id="tbl"></table>
        <br />
        <hr />
        <div id="divRpt">
          <table>
            <asp:Repeater ID="rptTbl" runat="server">
              <ItemTemplate>
                <tr>
                  <td>
                    <span class="spanID"><%# Eval("id") %></span>
                  </td>
                  <td>
                    <span class="spanKullaniciAdi"><%# Eval("kullaniciAdi") %></span>
                  </td>
                  <td>
                    <span class="spanSifre"><%# Eval("sifre") %></span>
                  </td>
                  <td>
                    <asp:LinkButton ID="lnkBton" runat="server" Text="Tikla"></asp:LinkButton>
                  </td>
                </tr>
              </ItemTemplate>
            </asp:Repeater>
          </table>
        </div>
      </div>
    </form>

  Yukarıda ki <table id=tbl></table> içine rahatlıkla anlık verileri çekiyorum benim istediğim repeater içine çekebilmek.  16 Temmuz 2018 Pazartesi 21:17