none
MVC Controller da ActionResult'u string olarak almak RRS feed

 • Soru

 • Merhaba MVC Projesi içerisinde bir ActionResult ile dönen veriyi string olarak almak istiyorum

  Örnek Kodum

  Almak İstediğim Action REsult

      public ActionResult MailContent()
      {
        return View();
      }

  İşlem yaptığım ActionResult

    [HttpPost]
      public string OrderPayment(ResellerTable r, string ProductIDList, int montType)
      {
        var mailcontent = MailContent();
        int LanguageID = LangID();
        LanguageOperation lg = new LanguageOperation(LanguageID);
        SendMail sm = new SendMail();
        sm.Entegre(lg.languce);
        sm.Ad = r.ManagerName +" " + r.ManagerSurName;
        sm.Email = r.Email;
        //sm.Mesaj = mailcontent;
        sm.Konu = "Üyelik KAydı Oluşturuldu";
        sm.HtmlBody = true;
        sm.GonderIletisim();
        return "";
      }
  yukarıda işlem yapmak istediğim kod bloğunda    var mailcontent =  MailContent(); kodu null olarak geri dönüyor.


  Üretmek en büyük icraatır

  9 Şubat 2019 Cumartesi 11:49

Yanıtlar

 • Herkese Merhaba Ben aradığım cevabı buldum

  Belki  daha sonra başkalarına yardımcı olur diye paylaşıyorum

  İşlem yaptığım ActionResult u bu şekilde değiştirdim

   [HttpPost]
      public string OrderPayment(ResellerTable r, string ProductIDList, int montType)
      {
  
        string URI = "http://" + Request.Url.Authority + "/Home/MailContent";
        string myParameters = "field=value1&field2=value2";
  
        using (WebClient wc = new WebClient())
        {
          //string getpage = wc.DownloadString("http://"+ Request.Url.Authority + "/Home/MailContent");
  
          wc.Headers[HttpRequestHeader.ContentType] = "application/x-www-form-urlencoded";
          wc.Encoding = Encoding.UTF8;
          string HtmlResult = wc.UploadString(URI, myParameters);
  
  
  
          int LanguageID = LangID();
          LanguageOperation lg = new LanguageOperation(LanguageID);
          SendMail sm = new SendMail();
          sm.Entegre(lg.languce);
          sm.Ad = r.ManagerName + " " + r.ManagerSurName;
          sm.Email = r.Email;
          sm.Mesaj = HtmlResult;
          sm.Konu = "İYS Üyelik Paket KAydı Oluşturuldu";
          sm.HtmlBody = true;
          sm.GonderIletisim();
          return "";
        }
      }


  Üretmek en büyük icraatır

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Musa adsız 9 Şubat 2019 Cumartesi 13:05
  9 Şubat 2019 Cumartesi 13:04