none
dynamic buton tasarımı RRS feed

 • Genel Tartışma

 • public void btnolustur()
      { StokClassesDataContext context = new StokClassesDataContext();
        var sorgu = from a in context.Stoks
              select a;
        
        foreach (var item in sorgu)
        {
         var b = new Button();
          bunifuElipse1.TargetControl = b;
          b.Text = item.ürünadı;
          b.Tag = item.ürünid;
          b.FlatStyle = FlatStyle.Flat;
          b.FlatAppearance.BorderSize = 0;
          b.FlatAppearance.MouseOverBackColor = Color.FromArgb(116, 168, 0);
          b.BackColor=Color.FromArgb(0, 131, 208);
          b.ForeColor = Color.White;
          b.Width = 150;
          b.Height = 75;
          b.UseVisualStyleBackColor = true;
          b.Click += b_Click;
          b.Font = new Font("Segoe UI Semibold",10);
          flowLayoutPanel1.Controls.Add(b);
          
        }
        
      }
      
      private void b_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        var b = (Button)sender;
        
      }

   öncelikle selamın aleyküm oluşturduğum butonların görünümünü elips şeklinde yapmaya çalışıyordum fakat en sondaki butonum sadece elips oluyor kodum bu şekilde elips yapmak için bunifuelipse yi kullanıyorum şöyleki bir durum daha var butonun sağ alt köşesine ayrı bir tex üzerine fiyatlarıda çektirmek istiyordum konu hakkında bir bilgisi olan yardımcı olabilirmi teşekkürler


  20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:45