none
SQL de stok kontrolde durum bilgisi ekleme hatası RRS feed

 • Soru

 • SQL de stok kontrol programı yazmaya çalışıyorum. Aşağıdaki komutları yazdım ancak hata alıyorum. Çözemedim konu hakkında yardım eder misiniz?

  SQL kodları;

  DECLARE cr_oku CURSOR FOR
  SELECT Stok,Emniyet_Miktarı From den_tablo
  DECLARE @STOK_KAR int,@Emn_Kar int, @DURUM NVARCHAR(50)
  OPEN cr_oku
  FETCH NEXT FROM cr_oku INTO @STOK_KAR,@Emn_Kar--her bir satır için döngü
  WHILE @@FETCH_STATUS=0
  BEGIN
  IF(@STOK_KAR<@Emn_Kar)
  BEGIN
  SET @DURUM='SİPARİS AC'
  PRINT 'SİPARİŞ AÇ'
  END
  ELSE IF(@STOK_KAR>@Emn_Kar)
  BEGIN
  SET @DURUM='STOK VAR'
  PRINT 'STOK VARR'
  END
  INSERT INTO den_tablo(Durum) VALUES (@DURUM)
  FETCH NEXT FROM cr_oku INTO @STOK_KAR,@Emn_Kar
  END
  CLOSE cr_oku
  DEALLOCATE cr_oku

  Alınan hata:

  STOK VARR
  Msg 515, Level 16, State 2, Line 18
  Cannot insert the value NULL into column 'Ürün_Adı', table 'vb_deneme.dbo.den_tablo'; column does not allow nulls. INSERT fails.
  The statement has been terminated.
  STOK VARR
  Msg 515, Level 16, State 2, Line 18
  Cannot insert the value NULL into column 'Ürün_Adı', table 'vb_deneme.dbo.den_tablo'; column does not allow nulls. INSERT fails.
  The statement has been terminated.
  SİPARİŞ AÇ
  Msg 515, Level 16, State 2, Line 18
  Cannot insert the value NULL into column 'Ürün_Adı', table 'vb_deneme.dbo.den_tablo'; column does not allow nulls. INSERT fails.
  The statement has been terminated.


  tamer

  9 Nisan 2018 Pazartesi 20:15

Tüm Yanıtlar

 • INSERT INTO den_tablo(Durum) VALUES (@DURUM)
  Bu ifade ile den_tablo'ya sadece Durum bilgisi olan bir satır ekliyorsunuz. Oysa bu tabloda null değer almaması gereken Ürün_Adi isimli bir alan var. Yapmak istediğinizin INSERT olduğuna emin misiniz.?. Eğer öyleyse zorunlu tüm alanları girmelisiniz.?.

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  9 Nisan 2018 Pazartesi 20:54
 • Merhaba Murat Bey, Tabloda bulunan Durum sutununa stok durumuna göre stok var veya sipariş aç bilgisi yazdırmak istiyorum. Cevabınız için teşekkürler.

  tamer

  10 Nisan 2018 Salı 16:22