none
Asp.Net DropDownList Select Valude Değeri Alma RRS feed

 • Soru

 • Kolay gelsin arkadaşlar.2 gündür denemediğim yol kalmadı ama bir türlü asp.net te dropdownlist de seçili olan itemin value değerini alamıyorum.Sadece en başta default gelen değeri veriyor bana.Aynı kodlarım başka yerde çalışıyor ama kullanmak istediğim sayfamda çalışmıyor.

  Checkout.aspx sayfası kodlarım.
  <%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Anasayfa.master" ValidateRequest="false" AutoEventWireup="true" CodeFile="CheckOut.aspx.cs" Inherits="CheckOut" %>
  
  <asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="head" Runat="Server">
  </asp:Content>
  <asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="icerik" Runat="Server">
      <br />
  <div class="container"> 
   <!-- row -->
   <div class="row">
    <div class="col-md-9 col-sm-12 col-xs-12 main-column box-block"> 
     
     <!-- Checkout Options -->
     <div class="box-content checkout-op">
      <div class="panel-group" id="checkout-options"> 
  
        <div class="panel panel-default"> <!-- add class disabled to prevent from clicking -->
        <div class="panel-heading closed" data-parent="#checkout-options" data-target="#op1" data-toggle="collapse">
         <h4 class="panel-title"> <a href="#a"> <span class="fa fa-user"></span> Üyelik Bilgileri </a><span class="op-number">01</span> </h4>
        </div>
        <div class="panel-collapse collapse" id="op1">
         <div class="panel-body">
          <div class="row co-row"> 
           <!-- Payment methods -->
  <table class="table table-bordered table-striped table-condensed flip-content" style="margin-left:50px;">
                 <tr>
                   <td><div class="tm1 input4" style="width:150px;">Ad Soyad</div></td>
                   <td>:</td>
                   <td><span runat="server" id="AdSoyad"></span></td>
                 </tr>
                 <tr>
                   <td><div class="tm1 input4" style="width:150px;">E-Posta</div></td>
                   <td>:</td>
                   <td><span runat="server" id="Eposta"></span></td>
                 </tr>
                 <tr>
                   <td><div class="tm1 input4" style="width:150px;">Sipariş Numarası</div></td>
                   <td>:</td>
                   <td><span runat="server" id="SipNo"></span></td>
                 </tr>
                 <tr>
                   <td><div class="tm1 input4" style="width:150px;">Ödeme Sistemi</div></td>
                   <td>:</td>
                   <td>
                     <select name="rbOdemeSistemi" id="rbOdemeSistemi" runat="server" class="form-control">
                    </select>
                     </td>
                 </tr>
                 <tr>
                   <td><div class="tm1 input4" style="width:150px;">Ödenecek Tutar</div></td>
                   <td>:</td>
                   <td><span runat="server" id="OdemeTutari"></span></td>
                 </tr>
              </table>
           <!-- end: Payment methods --> 
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
  
        <div class="panel panel-default"> <!-- add class disabled to prevent from clicking -->
        <div class="panel-heading closed" data-parent="#checkout-options" data-target="#op2" data-toggle="collapse">
         <h4 class="panel-title"> <a href="#a"> <span class="fa fa-check"></span> Ürün Detayları </a><span class="op-number">02</span> </h4>
        </div>
        <div class="panel-collapse collapse" id="op2">
         <div class="panel-body">
          <div class="row co-row">
           <div class="col-md-12 col-xs-12">
            <div class="box-content form-box">
             <!-- product -->
             
              <asp:Repeater ID="rptSepetimiz" runat="server">
              <ItemTemplate>
             <div class="row">
              <div class="product">
               <div class="col-md-3 col-sm-3 hidden-xs p-wr">
                <div class="product-attrb-wr">
                 <div class="product-attrb">
                  <div class="image"> <a class="img" href="<%= Page.ResolveUrl("~")%><%# UrlDuzenleme.UrunDetay(Eval("ProductID").ToString(),Eval("Baslik").ToString()) %>">
                    <img alt="<%#Eval("Baslik")%>" src="<%= Page.ResolveUrl("~")%><%#Eval("Resim")%>" title="<%#Eval("Baslik")%>" style="margin-top:25px;"></a> </div>
                 </div>
                </div>
               </div>
               <div class="col-md-3 col-sm-6 col-xs-9 p-wr">
                <div class="product-attrb-wr">
                 <div class="product-meta">
                  <div class="name">
                   <h3><a href="<%= Page.ResolveUrl("~")%><%# UrlDuzenleme.UrunDetay(Eval("ProductID").ToString(),Eval("Baslik").ToString()) %>"><%#Eval("Baslik")%></a></h3>
                  </div>
                 </div>
                </div>
               </div>
               <div class="col-md-4 hidden-sm hidden-xs p-wr">
                <div class="product-attrb-wr">
                 <div class="product-meta">
                  <div class="att"> <span>Kategori:</span> <span class="size"><%#Eval("AnaKategoriAdi") %></span> </div>
                 </div>
                </div>
               </div>
               <div class="col-md-2 col-sm-2 col-xs-3 p-wr">
                <div class="product-attrb-wr">
                 <div class="product-attrb">
                <div class="price"> <span class="price-new"><%#Eval("Fiyat") %></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span class="sym">TL</span></div>
                 </div>
                </div>
               </div>
              </div>
             </div>
             </ItemTemplate></asp:Repeater>
             <!-- end: product --> 
            </div>
           </div>
          </div>
         </div>
        </div>
       </div>
       
       <!-- end: Confirm Order --> 
       
      </div>
     </div>
     <!-- end: Checkout Options --> 
     
    </div>
    <div class="col-md-3 col-sm-12 col-xs-12 box-block page-sidebar">
    <div class="box-heading"><span>Toplam</span></div>
     <!-- Cart Summary -->
     <div class="box-content cart-box-wr">
      <div class="cart-box-tm">
       <div class="tm1">Genel Toplam</div>
       <div class="tm2"><span runat="server" id="tot"></span></div>
      </div>
      <div class="cart-box-tm">
       <div class="tm3 bgcolor2">Toplam </div>
       <div class="tm4 bgcolor2"><span runat="server" id="tot2"></span></div>
      </div>
      <div class="cart-box-tm">
     <button type="button" class="btn large color1" runat="server" id="Gonder" onserverclick="Gonder_Click">Gönder</button>
      </div>
     </div>
  
     </div>
  
    </div>
    </div>
       
  </asp:Content>
  

  Umarım siz yardımcı olabilirsiniz.
  19 Haziran 2015 Cuma 13:30

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar