none
gun değerlerini alma, RRS feed

 • Soru

 • arkadaşlar mrb,

  verilere göre, herhangi bir personelin, aya göre (9) ,günler tek satırda olacak şekilde çalışma dökumu almak istiyorum.

  şöyle ki,

  id=1 personeli için,

  günler    :       1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11......31

  n.mesai  :      1-1-0-1-1-1-0-0-1-0-0-0.....       şeklinde ,  • Düzenleyen canleveent 4 Ocak 2020 Cumartesi 11:08
  9 Aralık 2019 Pazartesi 09:44

Yanıtlar

 • Pivot ile deneyebilirsin; 

  SELECT * FROM (
  SELECT DAY([Tarih]) as [GUN], COUNT(NormalMesai) as [total] FROM [dbo].[Puantajlar] WHERE [PersonelId] = 1 GROUP BY DAY([Tarih])
  ) AS D 
  PIVOT(
  SUM([total]) FOR [GUN] IN([1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31])
  ) AS P;


  Altan Özdemir


  • Düzenleyen Altan Özdemir 9 Aralık 2019 Pazartesi 10:47
  • Yanıt Olarak Öneren CetinBasoz 10 Aralık 2019 Salı 17:42
  • Yanıt Olarak İşaretleyen canleveent 1 Nisan 2020 Çarşamba 15:19
  9 Aralık 2019 Pazartesi 10:47

Tüm Yanıtlar

 • Pivot ile deneyebilirsin; 

  SELECT * FROM (
  SELECT DAY([Tarih]) as [GUN], COUNT(NormalMesai) as [total] FROM [dbo].[Puantajlar] WHERE [PersonelId] = 1 GROUP BY DAY([Tarih])
  ) AS D 
  PIVOT(
  SUM([total]) FOR [GUN] IN([1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31])
  ) AS P;


  Altan Özdemir


  • Düzenleyen Altan Özdemir 9 Aralık 2019 Pazartesi 10:47
  • Yanıt Olarak Öneren CetinBasoz 10 Aralık 2019 Salı 17:42
  • Yanıt Olarak İşaretleyen canleveent 1 Nisan 2020 Çarşamba 15:19
  9 Aralık 2019 Pazartesi 10:47
 • Merhaba,

  Alternatif olarak aşağıdaki kodu deneyebilirsiniz. 

  DECLARE 
  @DINAMIKPIVOT AS NVARCHAR(MAX),
  @ALANLAR AS NVARCHAR(MAX),
  @BASLIKLAR AS NVARCHAR(MAX)
  
  SELECT @ALANLAR= ISNULL(@ALANLAR + ',','') +
  QUOTENAME(Tarih)
  FROM (SELECT DISTINCT Tarih FROM [dbo].[Puantajlar] WHERE Tarih<>'' ) AS cat
  GROUP BY Tarih ORDER by Tarih
  
  SELECT @BASLIKLAR 
  = ISNULL(@BASLIKLAR + ',','')
  + 'ISNULL(' + QUOTENAME(Tarih) + ', 0) AS '
  + QUOTENAME(CONVERT(NVARCHAR(11),Tarih,104))
  FROM (SELECT DISTINCT Tarih FROM [dbo].[Puantajlar] WHERE Tarih<>'') AS cat 
  GROUP BY Tarih order by Tarih
  
  SET @DINAMIKPIVOT = ' SELECT Adi,Soyadi, ' + @BASLIKLAR + ' FROM (
  SELECT Adi,Soyadi,PUANTAJ.Tarih,PUANTAJ.[NormalMesai]
  FROM [dbo].[Personeller] AS PERSONEL INNER JOIN [dbo].[Puantajlar] AS PUANTAJ ON PUANTAJ.PersonelId=PERSONEL.ID
  ) t PIVOT
  (SUM(NormalMesai)FOR Tarih IN( ' + @ALANLAR + ') ) p 
  ORDER BY 1
  ';

  • Yanıt Olarak Öneren CetinBasoz 10 Aralık 2019 Salı 17:42
  9 Aralık 2019 Pazartesi 10:52
 • Pivot ile deneyebilirsin; 

  SELECT * FROM (
  SELECT DAY([Tarih]) as [GUN], COUNT(NormalMesai) as [total] FROM [dbo].[Puantajlar] WHERE [PersonelId] = 1 GROUP BY DAY([Tarih])
  ) AS D 
  PIVOT(
  SUM([total]) FOR [GUN] IN([1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28],[29],[30],[31])
  ) AS P;


  Altan Özdemir


  Peki, bu kodu pivot nedeniyle linq de yazamadım, bizahmet bunu linq ile yazabilir misiniz,

  • Düzenleyen canleveent 10 Aralık 2019 Salı 14:12
  9 Aralık 2019 Pazartesi 15:30