none
TreeView Veritabanındakı Bilgilere Göre Doldurma

Yanıtlar

 • Framework içinde DataBaseUtility diye bir static class hatırlamıyorum belki vardır, Belkide kendi classıdır. O kısıma takılmaman gerekiyor. Sen table isimli DataTable'ı istediğin yöntemle doldurabilirsin. Örneğin SqlDataAdapter ile de doldurabilirsin.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Onar Alili 08 Haziran 2012 Cuma 09:15
  • Yanıt İşaretini Geri Alan Onar Alili 08 Haziran 2012 Cuma 12:00
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Onar Alili 08 Haziran 2012 Cuma 12:03
  08 Haziran 2012 Cuma 08:57
  Moderatör

Tüm Yanıtlar

 • Bunu yapabilmeniz için veri tabanı tablonuzun self-referencing denilen yapıda olması lazım. Yani tüm sınırsız kategori yapısını tek tabloda toplamalısın. En üstteki resimde tablo yapısını göstermiş. ParentID kendi tablosunun ID alanına bağlı, ParentID = Null olanlar en üst kategori. 

  Daha sonra recursive denilen, yinelenen method yapman gerekiyor. Linq ile çok rahat yapılıyor, mantık şu şekilde;

  (pseudo)

  void Doldur()
  {
       liste _anaKategoriler = from k in entity where  k.ParentID  == null select k;
       foreach(var item in _anaKategoriler)
      {
          treeview.add(item.Name);
          AltDoldur(item.ID);
       }
  }

  void AltDoldur(int Id)
  {
      liste _alt = from k in entity where k.ParentId == Id select k;
      foreach(item in _alt)
      {
            treeview.Find("Id")[0].Add(item.Name);
   if((from k in entity where k.ParentID == item.ID select k).Count()>0)
                AltDoldur(Item.ID); //İşi bitiren kısım bu....
      }
  }


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC


  08 Haziran 2012 Cuma 08:25
  Moderatör
 • hocam anlamadığım yer 

  DataTable table = DatabaseUtility.ExecuteDataTable (

  new SqlConnectionSettings.Default.SQL_DSN), (Properties.

  "select ID, ParentID, DisplayOrder, NodeType, NodeText from TableName"

  );

  burda DatabaseUtility   nedir?  connectingstrting nerde nasıl tanımladıkı yukardakı satırda kullanıyorum.

  08 Haziran 2012 Cuma 08:40
 • Framework içinde DataBaseUtility diye bir static class hatırlamıyorum belki vardır, Belkide kendi classıdır. O kısıma takılmaman gerekiyor. Sen table isimli DataTable'ı istediğin yöntemle doldurabilirsin. Örneğin SqlDataAdapter ile de doldurabilirsin.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Onar Alili 08 Haziran 2012 Cuma 09:15
  • Yanıt İşaretini Geri Alan Onar Alili 08 Haziran 2012 Cuma 12:00
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Onar Alili 08 Haziran 2012 Cuma 12:03
  08 Haziran 2012 Cuma 08:57
  Moderatör
 • Merhaba Onall ,

  Link deki kod treeview populasyonu yaratman içindir inceleyebilirsin. 


  I compute therefore I am

  08 Haziran 2012 Cuma 09:04
 • Arkadaşlar  5 olan yerin altına bir node daha  eklemek istiyorum bu yöntemle nasıl eklerim?

  08 Haziran 2012 Cuma 12:02
 • Database bir kayıt ekle, ParentID alanında 5 in ID si yazsın.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  08 Haziran 2012 Cuma 12:15
  Moderatör
 • Database bir kayıt ekle, ParentID alanında 5 in ID si yazsın.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  hocam onu denedim olmadı
  08 Haziran 2012 Cuma 13:25
 • ozaman yanlış bişeyler var...

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  08 Haziran 2012 Cuma 14:28
  Moderatör