none
Özel karakterleri veritabanına kaydetme RRS feed

 • Soru

 • MSSQl server veya ACCESS veritabanına kayıt eklerken textbox içinde bulunan html kodlarını veya ' " şeklinde tek veya çift tırnak olan karakterleri veritabanına kaydederken problem yaşıyoruz özel karakterleri veri tabanına eklemenin veya almanın bir yolu var mı?
  6 Şubat 2014 Perşembe 10:46

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • Parameter kullanırsanız bunlarla uğraşmanıza gerek kalmaz. Hepsini kendi ayarlar.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com
  MCC

  6 Şubat 2014 Perşembe 11:00
  Moderatör
 • Teşekkürler Önay bey , dediğiniz şekilde internette arayıp sorunu çözdüki çalışmalar

  çözümde şöyle

  Imports System.Data.SqlClient
  Public Class SQL_Parametre_Kullanimi
  Public sqlbag As SqlConnection
  Public sqlParametre As New SqlClient.SqlParameter
  Public cmd As New SqlCommand
  Function FuncBAGLAN()
  sqlbag = New SqlConnection
  sqlbag.ConnectionString = "" 'tarafınızdan doldurulması gereken alan.
  Return sqlbag
  End Function
  Sub ekleme()
  Try
  FuncBAGLAN()
  sqlbag.Open()
  cmd = sqlbag.CreateCommand
  cmd.CommandText = "INSERT INTO ActiveProductsFedarated(Productname) VALUES(@Productname)"
  cmd.Parameters.Add("@Productname", SqlDbType.NVarChar, 40)
  cmd.Parameters(0).Value = "Mehmet Efendi'nin bodrum katında ürettiği 82 ekran lcd tvlerin ilk çıkan modeli konusunda yapılan yorumların hepsini geçen yorum vs vs vs"
  cmd.ExecuteNonQuery()
  Catch ex As Exception
  MsgBox(ex.Message & " şeklinde bir hata yüzünden veri eklenmedi.")
  Finally
  If sqlbag.State = ConnectionState.Open Then sqlbag.Close()
  cmd.Parameters.Clear()
  End Try
  End Sub
  Sub hataliekleme()
  Try
  FuncBAGLAN()
  sqlbag.Open()
  cmd = sqlbag.CreateCommand
  Dim eklenen As String = "Mehmet Efendi'nin bodrum katında ürettiği 82 ekran lcd tvlerin ilk çıkan modeli konusunda yapılan yorumların hepsini geçen yorum vs vs vs"
  cmd.CommandText = "INSERT INTO ActiveProductsFedarated(Productname) VALUES('" & eklenen & "') "
  cmd.ExecuteNonQuery()
  Catch ex As Exception
  MsgBox(ex.Message & " şeklinde bir hata yüzünden veri eklenemedi.")
  Finally
  If sqlbag.State = ConnectionState.Open Then sqlbag.Close()
  End Try
  End Sub
  Sub guncelleme()
  Try
  FuncBAGLAN()
  sqlbag.Open()
  Dim cmd As New SqlCommand
  cmd = sqlbag.CreateCommand
  cmd.CommandText = "UPDATE ActiveProductsFedarated SET Productname=@Productname WHERE ProductID=@ProductID"
  cmd.Parameters.Add("@ProductID", SqlDbType.Int)
  cmd.Parameters.Add("@Productname", SqlDbType.NVarChar, 40, "ProductName")
  cmd.Parameters(0).Value = 77
  cmd.Parameters(1).Value = "Mehmet Efendi'nin bodrum katında ürettiği 82 ekran lcd tvlerin ilk çıkan modeli konusunda yapılan yorumların hepsini geçen yorum vs vs vs"
  Catch ex As Exception
  MsgBox(ex.Message & " şeklinde bir hata yüzünden güncelleme yapılamadı.")
  Finally
  If sqlbag.State = ConnectionState.Open Then sqlbag.Close()
  cmd.Parameters.Clear()
  End Try
  End Sub
  Sub silme()
  Try
  FuncBAGLAN()
  sqlbag.Open()
  Dim cmd As New SqlCommand
  cmd = sqlbag.CreateCommand
  cmd.CommandText = "DELETE FROM ActiveProductsFedarated WHERE ProductID=@ProductID"
  cmd.Parameters.Clear()
  cmd.Parameters.Add("@ProductID", SqlDbType.Int)
  cmd.Parameters(0).Value = 21
  cmd.ExecuteNonQuery()
  Catch ex As Exception
  MsgBox(ex.Message & " şeklinde bir hata yüzünden güncelleme yapılamadı.")
  Finally
  If sqlbag.State = ConnectionState.Open Then sqlbag.Close()
  cmd.Parameters.Clear()
  End Try
  End Sub
  Sub readerilealma()
  Dim liste As New Collection
  Try
  FuncBAGLAN()
  sqlbag.Open()
  Dim cmd As New SqlCommand
  cmd = sqlbag.CreateCommand
  cmd.CommandText = "SELECT * FROM ActiveProductsFedarated WHERE Productname=@Productname"
  cmd.Parameters.Clear()
  cmd.Parameters.Add("@Productname", SqlDbType.NVarChar, 40, "ProductName")
  cmd.Parameters(0).Value = "LED TV"
  Dim dr As SqlDataReader
  dr = cmd.ExecuteReader
  liste.Clear()
  Do While dr.Read
  liste.Add(dr("ProductName"))
  Loop
  MsgBox(liste.Count)
  Catch ex As Exception
  MsgBox(ex.Message & " şeklinde bir hata yüzünden veri okunamadı.")
  Finally
  If sqlbag.State = ConnectionState.Open Then sqlbag.Close()
  cmd.Parameters.Clear()
  End Try
  End Sub
  Sub datasetilealma()
  Try
  FuncBAGLAN()
  sqlbag.Open()
  Dim cmd As New SqlCommand
  Dim da As New SqlDataAdapter
  Dim ds As New DataSet
  ds.Clear()
  cmd = sqlbag.CreateCommand
  cmd.CommandText = "SELECT * FROM ActiveProductsFedarated"
  da.SelectCommand = cmd
  da.Fill(ds, "ActiveProductsFedarated")
  'Datagridview1.DataSource = ds
  'Datagridview1.DataMember = "ActiveProductsFedarated"
  Catch ex As Exception
  MsgBox(ex.Message & " şeklinde bir hata yüzünden datasete veri alınamadı.")
  Finally
  If sqlbag.State = ConnectionState.Open Then sqlbag.Close()
  cmd.Parameters.Clear()
  End Try
  End Sub
   
  End Class

  6 Şubat 2014 Perşembe 11:42
 • Önay'in dedigi gibi parametre kullaniyoruz ve hic sorun yasamiyoruz.

  Bir baska ve daha basit sekli ise Linq kullanmak. O zaman zaten ister istemez dogal olarak parametre kullanmis oluyorsun ve bu problemi hic yasamiyorsun, o kadar uzun kod yazmana da gerek kalmiyor. Ornegin:

  Dim p = New ActiveProductsFederated() With { .ProductName = "Mehmet Efendi'nin bodrum katında ürettiği 82 ekran lcd tvlerin ilk çıkan modeli konusunda yapılan yorumların hepsini geçen yorum vs vs vs" } 
  db.ActiveProductsFederated.InsertOnSubmit(p)
  db.SubmitChanges()
  

  Not: Yukaridaki Linq To SQL. Eger sadece MS SQL kullanacagindan emin degilsen, Linq To EF kullan. Cok az yazim farki var.

  6 Şubat 2014 Perşembe 12:21
 • Önay'in dedigi gibi parametre kullaniyoruz ve hic sorun yasamiyoruz.

  Bir baska ve daha basit sekli ise Linq kullanmak. O zaman zaten ister istemez dogal olarak parametre kullanmis oluyorsun ve bu problemi hic yasamiyorsun, o kadar uzun kod yazmana da gerek kalmiyor. Ornegin:

  Dim p = New ActiveProductsFederated() With { .ProductName = "Mehmet Efendi'nin bodrum katında ürettiği 82 ekran lcd tvlerin ilk çıkan modeli konusunda yapılan yorumların hepsini geçen yorum vs vs vs" } 
  db.ActiveProductsFederated.InsertOnSubmit(p)
  db.SubmitChanges()
  

  Not: Yukaridaki Linq To SQL. Eger sadece MS SQL kullanacagindan emin degilsen, Linq To EF kullan. Cok az yazim farki var.

  teşekkürler bu kod daha iyi oldu
  6 Şubat 2014 Perşembe 12:46