none
c# setup hatası RRS feed

 • Genel Tartışma

 • İyi günler c# oluşturduğum projeyi setup yaptıktan sonra kurulumu bitirip programı çalıştırdığımda hata alıyorum. Hatanın detayı ;

  İşlem, başka bir işlem tarafından kullanıldığından "C:\konelsan\Konel Universal Geveze\SesDosyaları.exe dosyasına erişemiyor.


  Bu iletişim kutusu yerine JIT hata ayıklamayı çağırma
  hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın.

  ************** Özel Durum Metni **************
  System.IO.IOException: İşlem, başka bir işlem tarafından kullanıldığından 'C:\konelsan\Konel Universal Geveze\SesDosyalari.exe' dosyasına erişemiyor.
     konum: System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
     konum: System.IO.File.InternalCopy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite)
     konum: System.IO.File.Copy(String sourceFileName, String destFileName, Boolean overwrite)
     konum: SesDosyalari.Form1.button1_Click(Object sender, EventArgs e) C:\Users\aynur\Documents\Visual Studio 2015\Projects\SesDosyalari\SesDosyalari\Form1.cs içinde: satır 4318
     konum: System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
     konum: System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
     konum: System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
     konum: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
     konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Yüklü Derlemeler **************
  mscorlib
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.8009 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  SesDosyalari
      Derleme Sürümü: 1.0.0.0
      Win32 Sürümü: 1.0.0.0
      CodeBase: file:///C:/konelsan/Konel%20Universal%20Geveze/SesDosyalari.exe
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.8015 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.8009 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.8019 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  System.Configuration
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.8007 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  System.Xml
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.8018 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  System.Core
      Derleme Sürümü: 3.5.0.0
      Win32 Sürümü: 3.5.30729.7903 built by: Win9Rel
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
  ----------------------------------------
  mscorlib.resources
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.8009 (FX35W81RTMGDR.050727-8000)
      CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms.resources
      Derleme Sürümü: 2.0.0.0
      Win32 Sürümü: 2.0.50727.7905 (win9rel.050727-7900)
      CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT Hata Ayıklama **************
  JIT hata ayıklamayı etkinleştirmek için, bu uygulamanın veya
  bilgisayarın (machine.config) .config dosyasında
  system.windows.forms bölümünde jitDebugging değeri ayarlanmış olmalıdır.
  Ayrıca uygulama hata ayıklama etkin durumdayken derlenmiş
  olmalıdır.

  Örneğin:

  <configuration>
      <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  JIT hata ayıklama etkinken, işlenmemiş özel durumlar
  bu iletişim kutusunda işlenmek yerine bilgisayarda kayıtlı
  JIT hata ayıklayıcısına gönderilir.

   şu şekilde. Kendimce çözüm aradım fakat nafile. Lütfen konuyla ilgili bilgisi olan yardımcı olsun.

  6 Mayıs 2016 Cuma 13:56