none
trigger fonksiyonu ile ilgili RRS feed

 • Soru

 • Merhaba. Dun sorduğum soru bir az karmaşık idi o yuzden yeniden sormak istedim. postgrsqlde tablo yapım bu şekilde. 

  CREATE TABLE product ( id serial PRIMARY KEY NOT NULL, barcode varchar(50) NOT NULL, productname varchar(50) NOT NULL, eded_say int NOT NULL, durum boolean NOT NULL default false, FOREIGN KEY(categoryid) REFERENCES categories(id) on delete cascade on update cascade ); CREATE TABLE buy ( id serial PRIMARY KEY NOT NULL, productid int NOT NULL, miqdar int NOT NULL, birim varchar(20) NOT NULL, alis numeric(6,2) NOT NULL, durum boolean NOT NULL default false, FOREIGN KEY(productid) REFERENCES product(id) on delete cascade on update cascade ); CREATE TABLE stok ( id serial PRIMARY KEY NOT NULL, productid int UNIQUE NOT NULL, miqdar int NOT NULL, FOREIGN KEY(productid) REFERENCES product(id) on delete cascade on update cascade

  );CREATE TABLE sale ( productid int NOT NULL, miqdar int NOT NULL, birim varchar(20) NOT NULL, satis numeric(6,2) NOT NULL, durum boolean NOT NULL default false, FOREIGN KEY(productid) REFERENCES product(id) on delete cascade on update cascade );

  Farz edelim ki, bir eczane proqrami. Eczanede ilaçlar hem kutu ile hem de adetle satıla ve ya alina biler.  Onun için ben hem kutu hemde adetle satılan bilen ilaçların kutusunun içinde kaç adet olursa onu önceden product tablosuna ekliyorum (eded_say kolonu) Aynı zamanda da öyle ilaçları (hem kutu hemde adetle satıla bilen) kontrol etmek için product tablosunda durum isimli kolon yaratdım. ( kolon tipi bool). Eczanede olan ilaçların miktarını ve id numarasını tutmak için stok isimli tablo yaratdım. Tabloda ilaçların miktarını toplam adet olarak saklamak istiyorum ki, sonra o ilaçdan kaç kutu kaç adet kaldığını bulum. Bu şekilde:

  var liste = from k in ctx.stoks
               select new
               {
                 k.id,
                 k.product.eded_say,
                 k.product.productname,
                 Kutu = k.product.durum == true ? 0 : k.miqdar / k.product.eded_say,
                 Adet = k.product.durum == true ? k.miqdar : k.miqdar % k.product.eded_say
  
               };

  Umarım bu sorğuda ne anlatmak istiyorum biliniyor.

  Bu ekleme isleminde id-i 1 olan hem kutu ile hemde adetle satıla bilir.

  INSERT INTO public.product( id, productname, eded_sayi, durum) VALUES (1, "Remantadin", 30,true);

  Bu ekleme isleminde id-i 2 olan yalnız adetle satıla bilir.

  INSERT INTO public.product( id, productname, eded_sayi, durum) VALUES (1, "Nurofen", 1,false);

  INSERT INTO public.buy( id, productid, miqdar, birim, durum) VALUES (1, 1, 10, 'kutu',true); INSERT INTO public.buy( id, productid, miqdar, birim, durum) VALUES (1, 2, 20, 'adet',false);

  Stok tablosu sonucda bu şekilde olmalıdır. 

  İd    Productİd    Miktar  

  1         1             300

  2         2              20

  buy tablosuna veri girilende trigger ile stok tablosuna miktar ekleniyor ve ya guncelleniyor. Benim istediyim buy tablosundakı durum kolonundakı deger true-se o zaman miktar buy tablosundan gelen deger * product tablosundakı eded_sayi olsun. if (buy.durum == true)

  (buy.miqdar += (buy.miqdar * product.eded_sayi))

  else buy.miqdar += buy.miqdar

  c# tarafda bu şeklide. Ben bu işlemi trigger funksiyoni ile yapmak istiyorum. Aşağıdakı fonksiyonda göründüyü gibi tekce stok.miqdar + EXCULED.miqdar gibidir. Ama benim istediyim kontrol etsin buy tablosundak durum true-se stok.miqdar + (product.eded_sayi * EXCULED.miqdar) yok false -e stok.miqdar + EXCULED.miqdar

  CREATE OR REPLACE FUNCTION process_buy_insert() RETURNS TRIGGER AS $process_buy_insert$
    BEGIN
      IF (TG_OP = 'INSERT') THEN
  		INSERT INTO stok (productId, miqdar) 
  			  SELECT NEW.productId, NEW.miqdar ON CONFLICT (productid) DO UPDATE 
  		  Set miqdar = stok.miqdar + EXCLUDED.miqdar;
      END IF;
      RETURN NULL; 
    END;
  $process_buy_insert$ LANGUAGE plpgsql;
  
  
  
  CREATE OR REPLACE FUNCTION process_sale_insert() RETURNS TRIGGER AS $process_sale_insert$
    BEGIN
      IF (TG_OP = 'INSERT') THEN
  		INSERT INTO stok (productId, miqdar) 
  			SELECT NEW.productId, NEW.miqdar
  		ON CONFLICT (productid) DO UPDATE 
  			  Set miqdar = stok.miqdar - EXCLUDED.miqdar;
      END IF;
      IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
  		Update stok Set miqdar = stok.miqdar + (OLD.miqdar-New.miqdar)
  		where productId = NEW.productId;
      END IF;
      IF (TG_OP = 'DELETE') THEN
  		Update stok Set miqdar = stok.miqdar + OLD.miqdar
  		where productId = OLD.productId;
      END IF;
      RETURN NULL; 
    END;
  $process_sale_insert$ LANGUAGE plpgsql;

  Bilmem nasıl anlata bildimmi ne yapmak istediyimi? Aynı zamanda da sale tablosuda öyle. 


  16 Temmuz 2019 Salı 08:39

Yanıtlar

 • Nihat,

  Ayni cevabi her iki soruna da ekliyorum.

  Bu sekilde stok tutmanı ben şahsen mantıklı bulmuyorum ama sen bilirsin:

  CREATE OR REPLACE FUNCTION process_buy_insert() RETURNS TRIGGER AS $process_buy_insert$
    declare
     carpan integer;
    BEGIN
  		select case when p.durum then p.eded_say else 1 end
  		from product p 
  		where p.Id = NEW.productId
  		into carpan;
      IF (TG_OP = 'INSERT') THEN		  
  			INSERT INTO stok (productId, miqdar)
  			select NEW.productId, NEW.miqdar*carpan	
  			ON CONFLICT (productid) DO UPDATE 
  				Set miqdar = stok.miqdar + EXCLUDED.miqdar;
      END IF;
      RETURN NULL; 
    END;
  $process_buy_insert$ LANGUAGE plpgsql;
  
  
  
  CREATE OR REPLACE FUNCTION process_sale_insert() RETURNS TRIGGER AS $process_sale_insert$
    declare
     carpan integer;
    BEGIN
  		select case when p.durum then p.eded_say else 1 end
  		from product p 
  		where p.Id = NEW.productId
  		into carpan;
      IF (TG_OP = 'INSERT') THEN
  		INSERT INTO stok (productId, miqdar) 
  			SELECT NEW.productId, NEW.miqdar*carpan
  		ON CONFLICT (productid) DO UPDATE 
  			  Set miqdar = stok.miqdar - EXCLUDED.miqdar;
      END IF;
      IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
  		Update stok Set miqdar = stok.miqdar + ((OLD.miqdar-New.miqdar)*carpan)
  		where productId = NEW.productId;
      END IF;
      IF (TG_OP = 'DELETE') THEN
  		select case when p.durum then p.eded_say else 1 end
  		from product p 
  		where p.Id = OLD.productId
  		into carpan;
  		
  		Update stok Set miqdar = stok.miqdar + (OLD.miqdar*carpan)
  		where productId = OLD.productId;
      END IF;
      RETURN NULL; 
    END;
  $process_sale_insert$ LANGUAGE plpgsql;	
    How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.

  16 Temmuz 2019 Salı 14:11
  Yanıtlayıcı

Tüm Yanıtlar

 • Arkadaşlar sorum yine anlaşılmıyormu yoksa böyle bir işlem yapmak mümkün diyil?
  16 Temmuz 2019 Salı 13:48
 • Nihat,

  Ayni cevabi her iki soruna da ekliyorum.

  Bu sekilde stok tutmanı ben şahsen mantıklı bulmuyorum ama sen bilirsin:

  CREATE OR REPLACE FUNCTION process_buy_insert() RETURNS TRIGGER AS $process_buy_insert$
    declare
     carpan integer;
    BEGIN
  		select case when p.durum then p.eded_say else 1 end
  		from product p 
  		where p.Id = NEW.productId
  		into carpan;
      IF (TG_OP = 'INSERT') THEN		  
  			INSERT INTO stok (productId, miqdar)
  			select NEW.productId, NEW.miqdar*carpan	
  			ON CONFLICT (productid) DO UPDATE 
  				Set miqdar = stok.miqdar + EXCLUDED.miqdar;
      END IF;
      RETURN NULL; 
    END;
  $process_buy_insert$ LANGUAGE plpgsql;
  
  
  
  CREATE OR REPLACE FUNCTION process_sale_insert() RETURNS TRIGGER AS $process_sale_insert$
    declare
     carpan integer;
    BEGIN
  		select case when p.durum then p.eded_say else 1 end
  		from product p 
  		where p.Id = NEW.productId
  		into carpan;
      IF (TG_OP = 'INSERT') THEN
  		INSERT INTO stok (productId, miqdar) 
  			SELECT NEW.productId, NEW.miqdar*carpan
  		ON CONFLICT (productid) DO UPDATE 
  			  Set miqdar = stok.miqdar - EXCLUDED.miqdar;
      END IF;
      IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
  		Update stok Set miqdar = stok.miqdar + ((OLD.miqdar-New.miqdar)*carpan)
  		where productId = NEW.productId;
      END IF;
      IF (TG_OP = 'DELETE') THEN
  		select case when p.durum then p.eded_say else 1 end
  		from product p 
  		where p.Id = OLD.productId
  		into carpan;
  		
  		Update stok Set miqdar = stok.miqdar + (OLD.miqdar*carpan)
  		where productId = OLD.productId;
      END IF;
      RETURN NULL; 
    END;
  $process_sale_insert$ LANGUAGE plpgsql;	
    How to create a Minimal, Reproducible Example
  The way to Go.
  World's most advanced open source (object-) relational Database.
  Flutter (for mobile, for web & desktop.

  16 Temmuz 2019 Salı 14:11
  Yanıtlayıcı