none
C# ScreenShot RRS feed

 • Soru

 • Arkadaşlar screenshot'ı şu kodla alıyorum

  Rectangle rect = new Rectangle(1188,382,720,695);
              Bitmap bmp = new Bitmap(rect.Width, rect.Height, PixelFormat.Format32bppArgb);
              Graphics g = Graphics.FromImage(bmp);
              g.CopyFromScreen(rect.Left, rect.Top, 0, 0, bmp.Size, CopyPixelOperation.SourceCopy);
              bmp.Save(@"C:\Users\Furkan\Desktop\ .jpg", ImageFormat.Jpeg);

  istediğim şey her aldığımda seçtiğim bir textboxismiyle kaydetmek yada txtbox ve tarih gibi.

  18 Temmuz 2019 Perşembe 05:32

Yanıtlar

 • Biraz kurcalayarak buldum kusura bakmayın... Benim gibi arayanlar için kodu paylaşayım

   string fileName = string.Format(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyDocuments) +
                        @"\ScreenShot" + "_" + txtörnek.text + ".jpg");

  bmp.Save(fileName, ImageFormat.Jpeg);

  • Yanıt Olarak İşaretleyen FBilici 18 Temmuz 2019 Perşembe 05:51
  18 Temmuz 2019 Perşembe 05:50