none
ImageButton null ya da linki bozuksa default resim atama RRS feed

 • Soru

 • Merhaba,

                       

    <asp:ImageButton ID="ImageButton1" PostBackUrl='<%# GetRouteUrl("detail", new { Id=Eval("Id"), Headline=Settings.KodOlustur(Eval("Headline").ToString()) }) %>'
                                  runat="server" ImageUrl='<%# GetRouteUrl("imagedetail", new { Id=Eval("Id"), ImageName=Eval("ImageName") }) %>' />

  kodu ile resmi alıyorum. Fakat burada ImageName boş ya da resim silinmişse default olarak bi resim tanımlamak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?

  Aşağıdaki kodu buldum denedim maalesef çalışmadı image buttonda

  <asp:Image ID="imgProd" runat="server"
  onnull="this.onload = null; this.src='ImageurlORAnyImageHere.jpg';"/>


  a

  6 Ocak 2016 Çarşamba 16:23

Yanıtlar

 • Merhaba,

                       

    <asp:ImageButton ID="ImageButton1" PostBackUrl='<%# GetRouteUrl("detail", new { Id=Eval("Id"), Headline=Settings.KodOlustur(Eval("Headline").ToString()) }) %>'
                                  runat="server" ImageUrl='<%# GetRouteUrl("imagedetail", new { Id=Eval("Id"), ImageName=Eval("ImageName") }) %>' />

  kodu ile resmi alıyorum. Fakat burada ImageName boş ya da resim silinmişse default olarak bi resim tanımlamak istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?

  Aşağıdaki kodu buldum denedim maalesef çalışmadı image buttonda

  <asp:Image ID="imgProd" runat="server"
  onnull="this.onload = null; this.src='ImageurlORAnyImageHere.jpg';"/>


  a


  ImageButton nesnesine kod tarafından yani sayfanın .aspx.cs kısmından erişerek gelen dataya göre ImageUrl property'sini değiştirebilirsin.

  .Net Developer

  8 Ocak 2016 Cuma 08:39