none
asp.net kod ile imagebutton oluştururken üst üste binme hata alıyorum ; RRS feed

 • Soru

 • form sürekli yenilendiğinden imagebuttonların leftleri ilerlemiyor kod örneği;

   Button1.Text = Button1.Text + 1
      If System.IO.File.Exists(Server.MapPath("~/" & "sayı" & ".txt")) = True Then
        System.IO.File.Delete(Server.MapPath("~/" & "sayı" & ".txt"))
      Else
      End If
      Using _testData2 As New StreamWriter(Server.MapPath("~/" & "sayı" & ".txt"))
        _testData2.Flush()
        _testData2.WriteAsync(Button1.Text)
        _testData2.Dispose()
      End Using
      Using reader5 As StreamReader = New StreamReader(Server.MapPath("~/" & "sayı" & ".txt"))
        Button1.Text = reader5.ReadLine
      End Using
      ListBox1.Items.Add(Button1.Text.ToString)
  
      Dim btn As ImageButton = New ImageButton
      btn.Height = "64"
      btn.Width = "64"
      btn.ImageAlign = ImageAlign.Baseline
      btn.ID = "image" & Button1.Text
        btn.CssClass = ";left:" & (Button1.Text) * 64 & "px;top: 0px;"
      btn.ImageUrl = "~/image/Apps-sylpheed-icon.png"
      Panel1.Controls.Add(btn)
      AddHandler btn.Click, AddressOf tıkla


  enes özmert f-yazılım

  17 Eylül 2019 Salı 11:48

Tüm Yanıtlar

 • CssClass propertysine style yazıyorsunuz, class adı yazmalısınız!!

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  17 Eylül 2019 Salı 12:12
  Moderatör
 • dediğiniz anladım ama 

        btn.Style = "left: " & (Button1.Text * 64).ToString & "px; top: 0px;"

    btn.Style = "left: " & (Button1.Text * 64).ToString & "px; top: 0px;"

  bu şekilde olunça hata alıyorum , cözemedim bir türlü.


  enes özmert f-yazılım


  17 Eylül 2019 Salı 12:26
 • bunları client tarafında yapmanız daha doğru olmaz mı?


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  17 Eylül 2019 Salı 12:43
  Moderatör
 • çözdüm teşekkürler :) isteyen olursa anlatırım

  enes özmert f-yazılım

  17 Eylül 2019 Salı 13:08
 • çözdüm teşekkürler :) isteyen olursa anlatırım

  enes özmert f-yazılım

  Soruyu sorarken kodları paylaşmışsınız, yardım istemişsiniz. Çözümü bulduğunuzda da paylaşıp, buradaki insanların da faydalanmasını sağlayabilirdiniz. 

  Ek olarak, belki de yanlış şekilde çözdünüz?


  İletişim

  18 Eylül 2019 Çarşamba 07:47
  Moderatör

 • Soruyu sorarken kodları paylaşmışsınız, yardım istemişsiniz. Çözümü bulduğunuzda da paylaşıp, buradaki insanların da faydalanmasını sağlayabilirdiniz. 

  Ek olarak, belki de yanlış şekilde çözdünüz?  Bence paylaşmaması daha faydalı.

  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  18 Eylül 2019 Çarşamba 08:06
  Moderatör