none
Resim yolunu yada kendisini veritabanına kaydetme RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba , sqlite veritabanına picturebox taki resim kaydetmek istiyorum(örn:resimli ürün kaydı).İnternette bulduğum örnekler yada visual basic ile alakalı yada çözülememiş örnekler.Lütfen yardım eder misiniz?

  sqlite ta image veritipini blob yaptım ancak bir türlü resmi içine kaydedemedim.

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Windows.Forms;
  using System.Data.SQLite;
  using System.IO;
  using WinFormCharpWebCam;
  using System.Drawing.Imaging;
  
  
  
  namespace WindowsFormsApplication1
  {
    public partial class urunekle : MetroFramework.Forms.MetroForm
    {
      
      public urunekle()
      {
        InitializeComponent();
      }
      
      SQLiteConnection baglanti = new SQLiteConnection("Data Source=D:\\vt\\StokTakip3.db;Count Changes=off;Journal Mode=off;Pooling=true;Cache Size=10000;Page Size=4096;Synchronous=off");
      private void label5_Click(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
      private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
      private void urunekle_Load(object sender, EventArgs e)
      {
        //////////////
        WebCam webcam;
        webcam = new WebCam();
        webcam.InitializeWebCam(ref pictureBox1);
        webcam.Start();
  
        ////////////
        baglanti.Open();
        SQLiteCommand komut = new SQLiteCommand("select kategori from kategori ", baglanti);
        SQLiteDataReader oku = komut.ExecuteReader();
        while(oku.Read())
        {
          metroComboBox1.Items.Add(oku["kategori"].ToString());
        }
        baglanti.Close();
        baglanti.Open();
        SQLiteCommand komut2 = new SQLiteCommand("select marka from marka ", baglanti);
        SQLiteDataReader oku2 = komut2.ExecuteReader();
        while (oku2.Read())
        {
          metroComboBox2.Items.Add(oku2["marka"].ToString());
        }
        baglanti.Close();
        baglanti.Open();
        SQLiteCommand komut3 = new SQLiteCommand("select model from model ", baglanti);
        SQLiteDataReader oku3 = komut3.ExecuteReader();
        while (oku3.Read())
        {
          metroComboBox3.Items.Add(oku3["model"].ToString());
        }
        baglanti.Close();
  
        
  
      }
  
      private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
      private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        
  	{
  		 
  	}
      }
  
      private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
      private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
      private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
      private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        
      }
  
      private void button2_MouseHover(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
  
      private void metroButton1_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        ///////////////////////////////////////
        OpenFileDialog dosya = new OpenFileDialog();
        dosya.Filter = "Resim Dosyası |*.jpg;*.nef;*.png | Tüm Dosyalar |*.*";
        dosya.ShowDialog();
        string dosyayolu = dosya.FileName;
        metroTextBox2.Text = dosyayolu;
        pictureBox1.ImageLocation = dosyayolu;
       
    
        ///////////////////
        if (metroTextBox1.Text == "" || metroComboBox1.Text == "" || metroComboBox2.Text == "" || metroComboBox3.Text == "")
        {
          MessageBox.Show("Lütfen bütün gerekli alanları doldurun");
        }
        if (metroComboBox3.Text == "Lenti Real")
        {
          baglanti.Open();
          SQLiteCommand komut11 = new SQLiteCommand("insert into LentiReal(stokkodu,kategori,marka,magaza,adet,giristarihi) values ('" + metroTextBox1.Text + "','" + metroComboBox1.Text + "','" + metroComboBox2.Text + "','" + metroComboBox3.Text + "','" + metroTextBox2.Text + "','" + metroDateTime1.Text + "')", baglanti);
          komut11.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Ürün Real Mağazasına Eklendi");
          metroTextBox1.Clear();
          metroComboBox1.Items.Clear();
          metroComboBox2.Items.Clear();
          metroComboBox3.Items.Clear();
          baglanti.Close();
          urunekle_Load(sender, e);
        }
        if (metroComboBox3.Text == "Lenti Plaza")
        {
          baglanti.Open();
          SQLiteCommand komut12 = new SQLiteCommand("insert into LentiPlaza(StokKodu,Kategori,Marka,Magaza,Adet,GirisTarihi) values ('" + metroTextBox1.Text + "','" + metroComboBox1.Text + "','" + metroComboBox2.Text + "','" + metroComboBox3.Text + "','" + metroTextBox2.Text + "','" + metroDateTime1.Text + "')", baglanti);
          komut12.ExecuteNonQuery();
          MessageBox.Show("Ürün Plaza Mağazasına Eklendi");
          metroTextBox1.Clear();
          metroComboBox1.Items.Clear();
          metroComboBox2.Items.Clear();
          metroComboBox3.Items.Clear();
          baglanti.Close();
          urunekle_Load(sender, e);
        }
        
      }
  
      private void metroButton2_Click(object sender, EventArgs e)
      {
        this.Close();
      }
  
      private void metroButton3_Click(object sender, EventArgs e)
      {
  
      }
    }
  
  
  }
  

  3 Temmuz 2017 Pazartesi 12:12