none
SaveFileDialog Kafam karıştı yardım

  Genel Tartışma

 • VideoDownloader downloader = new VideoDownloader(video, Path.Combine(Application.StartupPath + "\\", video.Title + video.VideoExtension));
                  downloader.DownloadProgressChanged += downloader_DownloadProgressChanged;
                  Thread threa = new Thread(() => { downloader.Execute(); }) { IsBackground = true };
                  threa.Start();

  Altı çizili dosya yoluna kayıt yapailirken, saveFileDialog ile nasıl yaparım.

  Kodu tekrar düzenliyorum...

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using MetroFramework;
  using YoutubeExtractor;
  using System.IO;
  using System.Threading;

  namespace Projem
  {
      public partial class Form1 : Form
      {
          public Form1()
          {
              InitializeComponent();

          }

          private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
          {
              cmbxBoyut.SelectedIndex = 0;
          }

          private void bunifuFlatButton1_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              IEnumerable<VideoInfo> videos = DownloadUrlResolver.GetDownloadUrls(txtUrl.Text);
              VideoInfo video = videos.First(p => p.VideoType == VideoType.Mp4 && p.Resolution == Convert.ToInt32(cmbxBoyut.Text));
              if (video.RequiresDecryption)
                  DownloadUrlResolver.DecryptDownloadUrl(video);
              saveFileDialog1.Title = video.Title;
              saveFileDialog1.DefaultExt = video.VideoExtension.ToString();

              VideoDownloader downloader = new VideoDownloader(video, Path.Combine(Application.StartupPath + "\\", video.Title + video.VideoExtension));
              
              downloader.DownloadProgressChanged += downloader_DownloadProgressChanged;
                  Thread threa = new Thread(() => { downloader.Execute(); }) { IsBackground = true };
                  threa.Start();
                                     
          }

          void downloader_DownloadProgressChanged(object sender, ProgressEventArgs e)
          {
              Invoke(new MethodInvoker(delegate()
              {
                  progressBar1.Value = (int)e.ProgressPercentage;
                  lblYuzde.Text = string.Format("{0:0.##}", e.ProgressPercentage);
                  progressBar1.Update();
              }));
          }

      }
  }


  18 Haziran 2017 Pazar 14:04

Tüm Yanıtlar

 • Path.Combine kullanılırken + operatörü kullanılmaz.

  Path.Combine(video.Title, video.VideoExtensions); şeklinde kullanıldığında konum oluşur.


  try { OldugunGibiGorun(); } catch (BeceremedimException) { GorundugunGibiOl(); }

  18 Haziran 2017 Pazar 15:20
 • Bu şekilde exe'nin yanına video kaydeebiliyorum benim amacım savefromfile ile kaydetmek. Yani kullanıcı istediği yere kaydetsin. 
  18 Haziran 2017 Pazar 16:35
 • SaveFileDialog.FileName özelliği ile kullanıcının seçtiği konumu alabilirsin.

  try { OldugunGibiGorun(); } catch (BeceremedimException) { GorundugunGibiOl(); }

  18 Haziran 2017 Pazar 16:50
 • SaveFileDialog.FileName özelliği ile kullanıcının seçtiği konumu alabilirsin.

  try { OldugunGibiGorun(); } catch (BeceremedimException) { GorundugunGibiOl(); }

  Kodu komple yazdım sonuç boş gelmekte. Kodlar yukarıda. Dediğini denedim ama o şekilde çözemedim
  18 Haziran 2017 Pazar 17:02
 • Böyle kullandın mı?

  SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog();
         
  if (sfd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
  {
  
   //Atıyorum mesela
   fileout.Save(sfd.FileName);
  }


  sssa

  18 Haziran 2017 Pazar 20:04
 • VideoDownloader downloader = new VideoDownloader(video,Application.StartupPath+"\\"+Video.name, video.Title + video.VideoExtension);

  Bazen Dosya yolu gösterirken Dosya yol uzantısına Dosyanın adıda eklenmelidir

  19 Haziran 2017 Pazartesi 12:27