none
Update ve Insert Trigger Hakkında RRS feed

 • Soru

 • Birbiriyle aynı yapıda iki tablo var farklı databaseler üzerinde.

  A database ye ait X tablosu

  B database ye ait Y tablosu.

  X ve Y birbiriyle tamamen aynı. X tablosu üzerinde çalışan INSERT ve UPDATE triggerlarım ekleme ve güncelleme işlemlerinin aynısımı Y tablosu üzerine yapıyorlar.

  Eski ama halen kullanılan Envanter Otomasyonumuz A Database indeki X tablosunu kullanıyor.

  Yazdığım Yeni Envanter Otomasyonuda B database indeki Y tablosunu. Maksadım orjinal tabloya zarar vermeden onun üzerinde çalışma yapmadan kopya datalar üzerinde çalışmak.

  Fakat sıkıntı şu ki Insert ve Update Triggerlarım X tablosu üzerinde çalıştığı sürece Eski Envanter Programımız Çalışmıyor. Yani INSERT ve UPDATE işlemlerini yapamıyor. Bende o yüzden şimdilik kaldırdım. İşleyişi aksatmamak için.

  Eski yazılımcı tarafından tasarlanan X tablosu tam bir fiyasko. Ben bilgileri Y tablosuna çekerek oradan farklı tablolara aktarımlar ve ilişkilendirmeler yapıyorum. Yani Y tablosu benim Veri Toplama Yerim. Güncelliğinide korumak zorunda çünkü yeni programın da tablolara dağıtım yapan kaynağı bura.

  Şimdi yazdığım INSERT ve UPDATE triggerlarını size göstereyim programın Ekleme ve Güncelleme yapamamasının nedenleri triggerdan mı yoksa programsal bir şey mi bana fikirlerinizi söyleyebilir misiniz?

  USE [Orgdata]
  GO
  /****** Object: Trigger [dbo].[DemirbasTakipForInsert]  Script Date: 12/07/2014 18:20:13 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  ALTER TRIGGER [dbo].[DemirbasTakipForInsert] ON [dbo].[DEMIRBAS]
  FOR INSERT AS
  BEGIN
  INSERT INTO 
  BilgisayarTakip.dbo.OrganizeKarmaBilgi
  (
  DemirbasNumarasi,SeriNumarasi,Markasi,Modeli,MalzemeAdi,MalzemeBurosu,Aciklama,ZimmetliPersonelAdSoyad,ZimmetliPersonelSicil,ZimmetTarihi,EnvanterGirisTarihi,EnvanterKaynagi,
  DepoyaKaldirilisTarihi,DepoNedeni,DepoAciklama
  )
  SELECT
  DEMIRBAS_NO,SERI_NO,MARKASI,MODELI,MALZEME_ADI,BUROSU,ACIKLAMA,ADI_SOYADI,SICILI,ZIMMET_TARIHI,KAYIT_TARIHI,KAYNAK,ARSIV_TARIHI,ARSIV_DURUMU,ARSIV_ACIKLAMA
  FROM INSERTED 
  END

  USE [Orgdata]
  GO
  /****** Object: Trigger [dbo].[DemirbasTakipForUpdate]  Script Date: 12/07/2014 18:20:17 ******/
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  GO
  ALTER TRIGGER [dbo].[DemirbasTakipForUpdate] ON [dbo].[DEMIRBAS]
  FOR UPDATE AS
  BEGIN
  
  DECLARE @UrunSeri varchar(max)
  SELECT @UrunSeri=SERI_NO FROM DELETED
  
  DECLARE @YeniSeriNumarasi varchar(max)
  SELECT @YeniSeriNumarasi=SERI_NO FROM INSERTED
  
  UPDATE BilgisayarTakip.dbo.OrganizeKarmaBilgi SET SeriNumarasi=@YeniSeriNumarasi WHERE SeriNumarasi=@UrunSeri
  
  
  
  END


  • Düzenleyen HasanYaman 7 Aralık 2014 Pazar 20:34
  7 Aralık 2014 Pazar 16:36

Tüm Yanıtlar

 • Aklıma şöyle bir şey geldi;

  TransAction işlemine Triggerlarda dahil sonuçta. Eski program Sql den bir output değer geri döndürmek isterken Trigger devreye girip bunu mu kesiyor acaba?

  Mantıklı mı söylediğim şey yada böyle bir şey varsa nasıl engelleyebilirim bunu?

  7 Aralık 2014 Pazar 16:47
 • Aklima gelen diger programin scope_identity() gibi bir sey kullandigi.

  Tamamen ayniysa ve sen insert, delete, update yapmiyorsan onu kullan. 

  7 Aralık 2014 Pazar 21:55
 • Yok hocam yapmıyorum. Aslında ilk niyetim o database kullanmaktı.

  Using içinde 2 sqlconnection yaptım duruma göre birini açıp birini kapadım. Ama yanlış kullanımdan heralde hatalar aldım. Bende vazgeçip trigger kullanımına yöneldim.

  Büyük bir ihtimalle scope identity dediğiniz gibi. Çünkü o anda inserted tablosunu kullanacak eski tabloya ait bir trigger yok.

  Ben biraz araştırdım ama Multiple SqlConnection hakkında sağlıklı kaynaklar göremedim. Siz önerebilir misiniz?

  (Ayrıca hocam geçen günkü konuyla ilgili mail attım size bilginiz olsun.)

  7 Aralık 2014 Pazar 22:55