none
bi küçük yardım RRS feed

Tüm Yanıtlar

 • projene 1 tane text box ekle ve button1_click eventinin içerisindekileri silip şunları yaz:

   sayı(sayaç) = Convert.ToInt32(TextBox1.Text)
   ListBox3.Items.Add(sayı(sayaç))
   TextBox1.Text = ""
   sayaç = sayaç + 1


  1 Mart 2017 Çarşamba 01:36