none
VB.NET bir klasör içindeki boş olan klasörleri silme RRS feed

 • Soru

 • Herkese merhabalar.

  bir klasör içindeki  klasörleri taratıp, içinde dosya olmayanları silmesini vb.net kodla nasıl sağlayabiliriz. Yani klasör içindeki klasörleri tarayacak ve bu klasör içindeki dosya bulunan klasörleri bırakacak, içinde dosya olmayan klasörleri ise silecek.

  ilginize şimdiden teşekkür ederim.

  9 Aralık 2018 Pazar 15:41

Tüm Yanıtlar

 • Aşağıdaki şekilde dener misiniz?
    Public Sub SearchEmptyFolder(srcFol As String)   
    Dim fso As New FileSystemObject
    Dim fld As Folder, sFld As Folder   
    Set fld = fso.GetFolder(srcFol)   
     If fld.SubFolders.Count > 0 Then
       For Each sFld In fld.SubFolders
         If sFld.Files.Count + sFld.SubFolders.Count > 0 Then
           SearchEmptyFolder sFld.Path
         Else
           fso.DeleteFolder (tFld.Path)
         End If   
        Next
      End If   
    End Sub


  İletişim

  9 Aralık 2018 Pazar 17:43
  Moderatör
 • Public Sub DeleteEmptyFolders(Root As String)
    Dim Folder As DirectoryInfo = New DirectoryInfo(Root)
    Folder.GetDirectories().ToList().ForEach(Sub(d) If d.GetDirectories().Count > 0 Then DeleteEmptyFolders(d.FullName) Else If d.GetFiles().Count = 0 Then Directory.Delete(d.FullName))
    If Folder.GetDirectories().Count + Folder.GetFiles().Count = 0 Then Directory.Delete(Folder.FullName)
  End Sub
  
  Public Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    DeleteEmptyFolders(TextBox1.Text)
  End Sub

  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  9 Aralık 2018 Pazar 20:11