none
Gridview tarih format 15.11.2017 00:00:00 sorunu RRS feed

 • Soru

 • Gridview tarih format 15.11.2017 00:00:00  sondaki saatleri silmem gerekiyor gridview doldurma kodlar

     baglanti = new SqlConnection(baglanStr);
          SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter("Select top 5 t.TalepId As [TALEP ID] , a.Akisismi AS [AKIŞ ISMI],t.TalepTarihi AS [ TALEP TARIHI ],MesaiBaslangicTarih AS [ MESAI TARIHI],MesaiBaslangic as [Başlangıç Saati],MesaiBitis as[Bitiş Saati] ,Onay1 as [Durum 1] , Onay2 as [Durum 2]From taleplistesi t left join TblAkisyolu a on a.AkisId=t.AkisId where KullaniciId='" + Label1.Text + "' ORDER BY t.TalepId DESC ", baglanti);
          DataSet ds = new DataSet();
          adapter.Fill(ds);
          GridView2.DataSource = ds;
          GridView2.DataBind();


  Select Hayat From DevamEdiyor

  15 Kasım 2017 Çarşamba 05:50

Yanıtlar

 • GridView alan tanımlarında tarih alanı için,

  <asp:boundfield datafield="tarih_alaninin_adi" dataformatstring="{0:dd.MM.yyyy}" htmlencode="false" />

  kullanın...


  Sorunuzun yanıtı bu ise "Yanıt olarak işaretle"yerek siz de forumun işleyişine katkıda bulununuz...

  • Yanıt Olarak İşaretleyen Sebih Çiçek 15 Kasım 2017 Çarşamba 11:56
  15 Kasım 2017 Çarşamba 07:30