none
Veri taşıma sırasında oluşan hata RRS feed

 • Soru

 • Merhaba hocalarım,

  Entitiy Framework ile bir proje üzerine çalışıyorum. Veri tabanında bulunan veriyi araçlara (TextEdit, DateEdit) DevExpress araçlarına taşıyorum. Veri tabanındaki ilgili alan boş ise değer null olduğu için program hata veriyor. Bu konu hakkında yardımınıza ihtiyacım var.  Aldığım hata ekranını da paylaşıyor olacağım. 

  Değerli yorumlarınızı bekliyorum. 

  Selamlar

  Kod Satırım : 

  private void gridViewListe_DoubleClick(object sender, EventArgs e)
          {
              txtSevkTuru.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("Islem").ToString();
              tglKayitDurum.EditValue = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("IslemStatus");
              txtSevkiyatNo.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("SevkFisNo").ToString();
              dteTarih.EditValue = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("eklenme_tarihi").ToString();
              txtMusteriKodu.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("HesapKod").ToString();
              //txtMusteriTuru.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("").ToString(); Müşteri Türü yok...
              btnMusteriAdi.EditValue = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("MusteriAdi").ToString();
              btnDepo.EditValue = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("DepoKodu").ToString();
              txtDepoKodu2.EditValue = Convert.ToString(gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("DepoKodu2"));


              txtNakliyeAraci.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("YuklemeArac").ToString();
              //chkParsiyelYukleme.EditValue = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("Parsiyel").ToString();
              
              txtParsiyelAciklama.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("ParsiyelYapilan").ToString();

              tglSorun.EditValue = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("TirKontrolu").ToString();
              txtTirSorun.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("not1").ToString();
              txtSoforAdi.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("SoforAdi").ToString();
              txtSoforTcNumarasi.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("SoforKimlikNo").ToString();
              txtTirPlakasi.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("TirPlaka").ToString();
              txtMuhurNo.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("MuhurNo").ToString();
              txtAciklama.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("Aciklama").ToString();
              txtVergiDairesi.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("VergiDairesi").ToString();
              txtVergiNumarasi.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("VergiNo").ToString();
              txtTelefon.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("Telefon").ToString();
              txtAdres.Text = gridViewListe.GetFocusedRowCellValue("Adres").ToString();

              navigationPaneSevkiyat.SelectedPage = navBaslik;
          }


  Halil GÜVEN

  20 Şubat 2020 Perşembe 17:20

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar