none
Wep Api Json Serialize Hatası RRS feed

 • Soru

 • Merhabalar aşağıdaki yazdığım kod ile kullanıcı adını parametre olarak verip bu kullanıcı adına ait kullanıcıyı çekmek istiyorum ancak The 'ObjectContent`1' type failed to serialize the response body for content type 'application/json; charset=utf-8' hatasını alıyorum biraz araştırma yaptığımda Global.asax.cs'e 

   config.Formatters.Remove(config.Formatters.XmlFormatter);
   config.Formatters.JsonFormatter.SerializerSettings.Reference LoopHandling=Newtonsoft.Json.ReferenceLoopHandling.Serialize;

  kodlarını ekledim ancak ayn hatayı almaya devam ediyorum.

   [Route("api/user/username/{username}")]
      [HttpGet]
      public HttpResponseMessage GetUsername(string username)
      {
        try
        {
          using (TestEntities db = new TestEntities())
          {
            var user = db.USERS.FirstOrDefault(x => x.User_Name == username);
            if (user == null)
            {
              return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.NotFound, "Böyle bir kullanıcı yok");
            }
            else
            {
              return Request.CreateResponse(HttpStatusCode.OK, user);
            }
  
  
          }
  
        }
        catch(Exception e)
        {
          return Request.CreateErrorResponse(HttpStatusCode.BadRequest, e);
        }
  
      }
  Teşekkürler.

  30 Kasım 2018 Cuma 19:40

Tüm Yanıtlar

 • Bu hata btrowserde mi görünüyor?
  Global.asax daki kodları kaldırıp yerine;

  GlobalConfiguration.Configuration.Formatters.Clear();
  GlobalConfiguration.Configuration.Formatters.Add(new JsonMediaTypeFormatter());
  
  eklermisin.


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  30 Kasım 2018 Cuma 21:17
  Moderatör
 • Deleted
  1 Aralık 2018 Cumartesi 00:52
 • Browser veya Postman her ikisinde de alıyorum Önay Hocam.Yazmış olduğunuz config ile de sonuç değişmiyor.Şöyle bir çözüm ürettim ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama :) Tavsiyelerinize açığım kodla ilgili.

   [Route("api/user/friendstatu/{sender}/{receiver}")]
      [HttpGet]
      public IHttpActionResult GetUserFriendStatu(int sender,int receiver)
      {
        try
        {
          using (TestEntities db = new TestEntities())
          {
            var statu = db.FRIENDS.Where(x=>x.Sender_Id==sender&&x.Receiver_Id==receiver).Select(x => new {x.id,x.Sender_Id,x.Receiver_Id,x.Status_Code }).ToList();
            if (statu.Count == 0)
            {
              return NotFound();
            }
            else
            {
              return Ok(statu.FirstOrDefault());
            }
  
  
          }
  
        }
        catch (Exception e)
        {
          return BadRequest(e.ToString());
        }
  
  
      }

  1 Aralık 2018 Cumartesi 09:28
 • Furkan Hocam öneri ve cevabın için teşekkürler ancak dediğin gibi yapmam sonucu değiştirmedi Wep Apinin yapısında bir sıkıntıdan şüpheleniyorum :) Yukarıda Önay Hocama verdiğim cevapta da görebileceğiniz üzere bir çözüm ürettim istediğim sonucu veriyor ama ne kadar sağlıklı tam emin olamadım :) Tavsiyelerinize açığım bir de NoContent kullanımını örneklendirir misiniz? 
  1 Aralık 2018 Cumartesi 09:34