none
Random Class kullanarak, İki boyutlu dizi oluşturmak. RRS feed

 • Genel Tartışma

 • Merhaba,

  Bir random sınıfı ve method oluşturdum.

  Bu sınıfı kullanarak, iki boyutlu dizinin satır ve kolon sayısını rastgele atadım.

  Ve dizi elemanlarına rastgele değerler atamak amaçlı iç içe döngü oluşturdum.

  C#'a yeni başlayanlar için iki boyutlu dizinin, satır uzunluğunu elde etmek için intArray.GetLength(0),

  kolon uzunluğunu elde etmek için intArray.GetLength(1) metodlarını kullanabiliriz.

  using System;
  
  namespace TwoDimensionalArrays
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        MyClass rnd1 = new MyClass();
  
        int[,] intArray = new int[rnd1.GetRandom(2, 9), rnd1.GetRandom(2, 9)];
        for (int i = 0; i < intArray.GetLength(0); i++)
        {
          for (int j = 0; j < intArray.GetLength(1); j++)
          {
            intArray[i, j] = (rnd1.GetRandom(1, 99));
          }
        }
  
        for (int i = 0; i < intArray.GetLength(0); i++)
        {
          for (int j = 0; j < intArray.GetLength(1); j++)
          {
            Console.Write(intArray[i, j] + " ");
          }
          Console.WriteLine();
        }
      }
  
    }
    class MyClass
    {
      Random rnd = new Random();
      int _random;
  
      public int GetRandom(int min, int max)
      {
        return _random = rnd.Next(min, max);
      }
  
  
    }
  
  }

  19 Nisan 2017 Çarşamba 10:38

Tüm Yanıtlar


 • Eğer 1 dahil 99 dahil şeklinde bir aralıkta sayı üretilsin istiyorsan 1,100 demelisin.


  19 Nisan 2017 Çarşamba 13:30
 • Sözgelimi 99 girdim, daha farklı bir sayı da olabilirdi.
  Esasen tüm parametreleri kullanıcıdan alınabilecek şekle getirebiliriz.
  Maksimum değerin minimum değerden küçük olmaması için kontrol ekledim.

  using System;
  
  namespace TwoDimensionalArrays
  {
    class Program
    {
      static void Main(string[] args)
      {
        RandomClass rnd1 = new RandomClass();
  
        int satir;
        int kolon;
        int min;
        int max;
  
        Console.Write("Dizinin satır sayısını giriniz = ");
        satir = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("Dizinin kolon sayısını giriniz = ");
        kolon = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("Dizi elemanlarına atanacak minimum değer ? = ");
        min = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        Console.Write("Dizi elemanlarına atanacak maksimum değer ? = ");
        max = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (max < min)
        {
          max = 0;
          Console.Write("Maksimum değer minimum değerden az olamaz, değeri tekrar giriniz ? = ");
          max = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        } 
  
        int[,] intArray = new int[satir, kolon];
        for (int i = 0; i < intArray.GetLength(0); i++)
        {
          for (int j = 0; j < intArray.GetLength(1); j++)
          {
            intArray[i, j] = (rnd1.GetRandom(min, max));
          }
        }
  
        for (int i = 0; i < intArray.GetLength(0); i++)
        {
          for (int j = 0; j < intArray.GetLength(1); j++)
          {
            Console.Write(intArray[i, j] + " ");
          }
          Console.WriteLine();
        }
      }
  
    }
    class RandomClass
    {
      Random rnd = new Random();
      int _random;
  
      public int GetRandom(int min, int max)
      {
        return _random = rnd.Next(min, max);
      }
  
  
    }
  
  }
  


  19 Nisan 2017 Çarşamba 13:42
 • Anlatamadım sanırım.

  (rnd1.GetRandom(min, max))

  yerine

  (rnd1.GetRandom(min, max + 1))

  yazmalısın. 1,2  gibi değer verirsen sadece 1 ürettiğini göreceksin.

  20 Nisan 2017 Perşembe 06:38