none
c# ile Local IP değiştirmek RRS feed

Yanıtlar

 • Sn. ugurmutlucan15

  Yardımcı olabilecek iki örnek paylaşıyorum.

  static IP address

  string myDesc = "Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205";
  string gateway = "192.168.0.1";
  string subnetMask = "255.255.255.0";
  string address = "192.168.0.10";
  
  var adapterConfig = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
  var networkCollection = adapterConfig.GetInstances();
  
  foreach (ManagementObject adapter in networkCollection)
  {
    string description = adapter["Description"] as string;
    if (string.Compare(description,
      myDesc, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase) == 0)
    {
      try
      {
        // Set DefaultGateway
        var newGateway = adapter.GetMethodParameters("SetGateways");
        newGateway["DefaultIPGateway"] = new string[] { gateway };
        newGateway["GatewayCostMetric"] = new int[] { 1 };
  
        // Set IPAddress and Subnet Mask
        var newAddress = adapter.GetMethodParameters("EnableStatic");
        newAddress["IPAddress"] = new string[] { address };
        newAddress["SubnetMask"] = new string[] { subnetMask };
  
        adapter.InvokeMethod("EnableStatic", newAddress, null);
        adapter.InvokeMethod("SetGateways", newGateway, null);
  
        Console.WriteLine("Updated to static IP address!");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Unable to Set IP : " + ex.Message);
      }
    }
  }

  dynamic IP address

  string myDesc = "Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205";
  var adapterConfig = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
  var networkCollection = adapterConfig.GetInstances();
  
  foreach (ManagementObject adapter in networkCollection)
  {
    string description = adapter["Description"] as string;
    if (string.Compare(description,
      myDesc, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase) == 0)
    {
      try
      {
        adapter.InvokeMethod("EnableDHCP", null);
  
        Console.WriteLine("Updated Dynamic address!");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Unable to Set IP : " + ex.Message);
      }
    }
  }


  Birinin cevabı size yardımcı oldu ise, lütfen "Yanıt Olarak Öner" veya "Yanıt Olarak İşaretle" olarak isaretlemeyi ve Oy vermeyi unutmayınız. Burada sağlanan tüm görüşler, kişiseldir ve Microsoft'un konumunu temsil etmemektedir. Tüm bilgiler hazır olarak temin edilmektedir ve herhangi bir garanti vermemektedir.

  8 Ekim 2016 Cumartesi 08:53
  Moderatör