none
youtube de kayıtlı video yu mp3 e çevirme

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • Bunun için kod değil ama site biliyorum 
  http://www.youtube-mp3.org/tr  
  yada
  http://www.gokhanakgol.com/2011/11/04/c-ile-youtubeden-mp3-indirelim/
  bu uygulamayı denebilirsiniz..
  Kolay Gelsin...
  • Yanıt Olarak İşaretleyen mustafaovali 13 Mayıs 2012 Pazar 19:06
  • Yanıt İşaretini Geri Alan mustafaovali 13 Mayıs 2012 Pazar 19:06
  • Yanıt Olarak İşaretleyen mustafaovali 13 Mayıs 2012 Pazar 19:09
  13 Mayıs 2012 Pazar 17:57
 • kendimiz yapmamız zormu olur?

  13 Mayıs 2012 Pazar 19:12
 • aynı şekilde bir sitede ben vermek istedim.

  http://www.flv2mp3.com/

  14 Mayıs 2012 Pazartesi 07:18
 • bunu biz nasıl yapailiriz c# ta

  14 Mayıs 2012 Pazartesi 18:14
 • FORM1. KODLARI

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.IO;
  using System.Net;
  using System.Collections;

  namespace yeniler
  {
      public partial class Form1 : Form
      {
          public delegate void del();
          Hashtable videolar = new Hashtable();

          public Form1()
          {
              InitializeComponent();
          }

          private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
          {
              //string satir = "</div><h3 id=\"video-long-title-cKYeODP-Sek\"><a href=\"/watch?v=cKYeODP-Sek\" class=\"yt-uix-tile-link\" dir=\"ltr\" title=\"Şımarık (Tarkan)\" >Şımarık (<b>Tarkan</b>)</a></h3>";
              //process(satir);
              Application.Idle += new EventHandler(göster);
          }
          void göster(object sender, EventArgs e)
          {

              textBox1.Text = performanceCounter1.NextValue().ToString();
              textBox2.Text = performanceCounter2.NextValue().ToString();
          }

          private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              process1.Start();
              int ilk, son;
              degis(out ilk, out son);
              MessageBox.Show(ilk.ToString()+son.ToString());

          }
          public void degis(out int a, out int b)
          {

              a = 100;
              b = 50;
          }

          private void toolStripButton1_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              openFileDialog1.Filter = "tümdosyalar|*.txt|(yaz)|*.txt";
              if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
              {
                  FileInfo dosya = new FileInfo(openFileDialog1.FileName.ToString());
                  StreamReader oku = dosya.OpenText();
                  textBox3.Text = oku.ReadToEnd();

              }

          }

          private void toolStripButton2_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              saveFileDialog1.Filter = "tümdosyalar1|*.txt|(yaz1)|*.txt";
              if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
              {
                  StreamWriter yazdır = new StreamWriter(saveFileDialog1.FileName.ToString());
                  string a = textBox3.Text;
                  yazdır.Write(a);
                  yazdır.Close();              }
          }

          private void textBox4_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
          {
              switch (e.KeyChar)
              {

                  case'1':
                  case '2':
                  case '3':
                  case '4':
                  case '5':
                  case '6':
                  case '7':
                  case '8':
                  case'9':
                  case '0':
                  case '\b':
                      break;
                  default:
                      e.Handled = true;
                      break;              }

          }

          private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              deneme dene = new deneme();
              del denemedel = dene.metot1;
              MessageBox.Show(denemedel.ToString());
              denemedel();
          }

          private void process1_Exited(object sender, EventArgs e)
          {

          }

          private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
          {
              listBox1.Items.Clear();
              string adres="http://www.youtube.com/results?search_query="+textBox5.Text+"&oq=konya&aq=f&aqi=g10&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1257l1876l0l1966l5l5l0l0l0l0l225l733l0.2.2l4l0";
              //webBrowser1.Navigate(adres);

              WebRequest request = WebRequest.Create(adres);
              // If required by the server, set the credentials.
              request.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;
              // Get the response.
              HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
              // Display the status.
              Console.WriteLine(response.StatusDescription);
              // Get the stream containing content returned by the server.
              Stream dataStream = response.GetResponseStream();
              // Open the stream using a StreamReader for easy access.
              StreamReader reader = new StreamReader(dataStream);
              // Read the content.

              videolar.Clear();

              while(!reader.EndOfStream)
              {
                  string satir = reader.ReadLine();//class="yt-uix-tile-link"
                  if (satir.Contains("class=\"yt-uix-tile-link\""))
                  {
                     Video video= process(satir);
                     if (!videolar.ContainsKey(video.isim))
                     {
                         videolar.Add(video.isim, video.link);
                     }
                  }
              }

              foreach (string item in videolar.Keys)
              {
                  listBox1.Items.Add(item);
              }


          }

          private Video process(string satir)
          {
              Video output = new Video();

              string ahref = "<a href=\"";
              int index_ahref = satir.IndexOf(ahref);
              int index_ahref_bitis = satir.IndexOf('"', index_ahref+ ahref.Length);
              string link = satir.Substring(index_ahref + ahref.Length, index_ahref_bitis - (index_ahref + ahref.Length));


              string title = "title=\"";
              int index_title = satir.IndexOf(title);
              int index_title_bitis = satir.IndexOf('"', index_title + title.Length);
              string isim = satir.Substring(index_title + title.Length, index_title_bitis - (index_title + title.Length));


              output.isim = isim;
              output.link = link;
              return output;
          }

          private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
          {
              string isim = (string)listBox1.SelectedItem;
              string link = (string)videolar[isim];

              webBrowser1.Navigate("http://www.youtube.com" + link);

             // System.Diagnostics.Process proc = new System.Diagnostics.Process();
             // proc.StartInfo.FileName = "iexplore";
            // proc.StartInfo.Arguments = "http://www.youtube.com" + link;
            //  proc.Start();
          }


      }
  }

  ________________________________________________________________________________________________--

  video.cs nin kodları

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Text;

  namespace yeniler
  {
      class Video
      {
          public string link;
          public string isim;

      }
  }

  ___________________________________________________________________________________________________

                             

  Tek amacım Ekmek param Programcılık zor iş derler Parası yok derlerdi inanmazdım Saglık olsun

  14 Mayıs 2012 Pazartesi 18:24