none
C# Sürücü Listesini Güncel Olarak Alabilmek RRS feed

 • Soru

 • foreach (DriveInfo surucu in suruculer)
        {
       surucu.name ....

  Selam,

  Aktif sürücü listesini bu şekilde çekebiliyoruz fakat programa res atmadığımız sürece yeni takılan sürücüleri çekemiyoruz.

   protected override void WndProc(ref Message m)
      {
        try
        {
  
  
          if (m.Msg == 0x219)
          {

  Flash takılıp takılmadığını da algılayabiliyoruz fakat yeni bir flash bellek taktığımızda programımız açıksa o flashı algılayamıyor. İllaki programı yeniden başlatmamız gerekiyor nasıl çözebiliriz?

  18 Kasım 2019 Pazartesi 23:51

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • https://docs.microsoft.com/tr-tr/dotnet/api/system.io.filesystemwatcher?view=netframework-4.8

  değişiklikleri FileSystemWatcher'a ait bir event ile yakalamalısınız.


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com

  • Yanıt Olarak İşaretleyen theowel 19 Kasım 2019 Salı 09:08
  19 Kasım 2019 Salı 07:25
  Moderatör
 •   const int WM_DEVICECHANGE = 0x0219; 
      const int DBT_DEVICEARRIVAL = 0x8000;
      const int DBT_DEVICEREMOVALCOMPLETE = 0x8004;
      const int DBT_DEVTYPVOLUME = 0x00000002;
  
  private static char DriveMaskToLetter(int mask)
      {
        char letter;
        string drives = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"; 
        int cnt = 0;
        int pom = mask / 2;
        while (pom != 0)     
        {
          pom = pom / 2;
          cnt++;
        }
        if (cnt < drives.Length)
          letter = drives[cnt];
        else
          letter = '?';
        return letter;
      }
  
  protected override void WndProc(ref Message m)
      {
        try
        {
   
  
          if (m.Msg == WM_DEVICECHANGE)
          {
            DEV_BROADCAST_VOLUME vol = (DEV_BROADCAST_VOLUME)Marshal.PtrToStructure(m.LParam, typeof(DEV_BROADCAST_VOLUME));
            if ((m.WParam.ToInt32() == DBT_DEVICEARRIVAL) && (vol.dbcv_devicetype == DBT_DEVTYPVOLUME))
            {
              //////
            }
            if ((m.WParam.ToInt32() == DBT_DEVICEREMOVALCOMPLETE) && (vol.dbcv_devicetype == DBT_DEVTYPVOLUME))
            {
               //////
            }
          }
  
  
          
          base.WndProc(ref m);
        }
        catch (Exception)
        {
  
        }
      }
  
  
  
   [StructLayout(LayoutKind.Sequential)] 
      public struct DEV_BROADCAST_VOLUME
      {
        public int dbcv_size;
        public int dbcv_devicetype;
        public int dbcv_reserved;
        public int dbcv_unitmask;
      }
  Bu yöntemle çözdüm
  19 Kasım 2019 Salı 09:08