none
TitleBar rengini değiştirmek RRS feed

Yanıtlar

  • App.xaml.cs'te OnLaunched metounda bu işlemi yapabilirsiniz.

    if (rootFrame.Content == null) {

    var v = Windows.UI.ViewManagement.ApplicationView.GetForCurrentView(); v.TitleBar.BackgroundColor = Color.FromArgb(255, 20, 100, 180); v.TitleBar.ButtonBackgroundColor = Color.FromArgb(255, 20, 100, 180); v.TitleBar.ForegroundColor = Colors.White; }

    • Yanıt Olarak İşaretleyen kemalsari 10 Ocak 2016 Pazar 19:43
    30 Aralık 2015 Çarşamba 17:38