none
iç içe repeater alttaki repeaterdaki label e veri atmak RRS feed

 • Soru

 • çe içe rpeater attım
  başlık (repeater3)
  --alt başlık(repeater4) label burda repeater 4 içinde
  --alt başlık2(repeater4)
  başlık2
  --alt başlık3
  --alt başlık4
  şu repeater 4 içindeki labele sql veri tabanından count komutu ile veri sayısını atmak istiyorum nasıl yapabilirim yarcım ede bilirmi ???
  internette 2 3 yazı buldum denedim olmadı yardım edin lütfen
      protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
      {
          SqlConnection conn = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ToString());
         
          SqlCommand cmd = new SqlCommand();
          cmd.Connection = conn;
          cmd.CommandText = "SELECT * FROM forumbaslik";
          conn.Open();
          Repeater3.DataSource = cmd.ExecuteReader();
          Repeater3.DataBind();
          conn.Close();
        

      
      }

  protected void Repeater3_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
      {

          if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
          {

              SqlConnection conn3 = new SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ToString());
              Repeater rp3 = (Repeater)e.Item.FindControl("Repeater4");
              Label yazi = (Label)e.Item.FindControl("Label2");
              SqlCommand cmd3 = new SqlCommand();
              SqlCommand cmdAltKat = new SqlCommand("Select * from forumlar where baslikid=" + Convert.ToInt32(DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "baslikid").ToString()), conn3);
              cmd3.Connection = conn3;
              cmd3.CommandText = cmdAltKat.CommandText.ToString();
              conn3.Open();
              rp3.DataSource = cmd3.ExecuteReader();
              rp3.DataBind();
              conn3.Close();


          }

  11 Temmuz 2013 Perşembe 13:12

Yanıtlar

Tüm Yanıtlar

 • Biraz karışık anlatmışsınız ama isterseniz Repeater4 için de ItemDataBound oluşturup burada değer ataması yapabilirsiniz.
  • Yanıt Olarak İşaretleyen Gece Kuşu 12 Temmuz 2013 Cuma 12:19
  11 Temmuz 2013 Perşembe 20:58
 • item databount denemiştim hata verdi zannetmiştim tekrar yazdım oldu basit bir forum sitesi yazmaya calışıyorum arkadaşlarla aramızda kullanıcaz

  protected void Repeater4_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
      {

          if (e.Item.ItemIndex != -1)
          {

              SqlConnection conn5 = new SqlConnection(@"Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\forum3.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True");
              Label isim = ((Label)e.Item.FindControl("Label2"));
              SqlCommand cmd5 = new SqlCommand("Select  Count(formid) as Yenikolon From formmesaj Where formid ="+Convert.ToInt32(DataBinder.Eval(e.Item.DataItem, "formid").ToString()), conn5);
              conn5.Open();
              isim.Text = cmd5.ExecuteScalar().ToString();
              conn5.Close();
          }
          
      }

  12 Temmuz 2013 Cuma 12:22