none
ASP.NET GRIDVIEW ROW BUTTON RRS feed

 • Genel Tartışma

 • işlem onay paneli yapmaktayım, fakat biryerde yanlış işlem yapıyorum 

  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
          {
            
                  int selectedRowIndex;
                  selectedRowIndex = zaa.SelectedIndex;
                  GridViewRow row = zaa.Rows[selectedRowIndex];
                  string FirstName = row.Cells[1].Text;
                  SqlConnection con = new SqlConnection(
                WebConfigurationManager.ConnectionStrings["myConnectionString"].ConnectionString);
                  con.Open();
                  string sorgu = "update TBLARIZA set Iskabul='ONAYLANDI' where Arza='" + FirstName + "'";
                  SqlDataAdapter sadp = new SqlDataAdapter(sorgu, con);
                  DataSet ds = new DataSet();
                  sadp.Fill(ds);
                  con.Close();
              }
   nerede yanlış yapıyorumda update'yi çalıştıramıyorum?







  15 Eylül 2016 Perşembe 09:06

Tüm Yanıtlar

 • Böyle yanlış kodlardan anlaşıldığı üzere, grid'i Page_Load da dolduruyorsun sanırım. Bu kodlar çalıştıktan sonra page_load da çalışıyor. Bu kod(!) gridi dolduruyor hemen ardından Page_Load boşaltıp tekrar dolduruyor. Ve ViewState'in bu olanlardan haberi bile yok. Page_Load daki kodlarını(!) if(!IsPostBack) { ... } içine al gibi uyduruk bir çözüme ulaşacaksın yada tavsiye edecekler.

  ObjectDataSource kullanmalısın diyecem ama sallamayacaksın zaten.


  e-mail: onay[nokta]yalciner[at]hotmail[nokta]com


  15 Eylül 2016 Perşembe 12:58
  Moderatör